Kozubek Roman

Z e-ncyklopedia

Kozubek Roman SVD (1908-1940), sługa Boży

Urodził się 26 lutego 1908 w Paniówkach, jako ósme dziecko Piotra i Joanny z d. Badura. W latach 1914-1921 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kończycach. 14 września 1921 wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego i rozpoczął naukę w Małym Seminarium Duchownym w St. Rupert w Austrii. Po maturze w 1930 roku wstąpił do nowicjatu werbistów w St. Gabriel. Tam przyjął, 20 sierpnia 1936, święcenia kapłańskie. Zgłosił się na misje, ale otrzymał skierowanie do Polski. Od 1937 roku w gimnazjum w Górnej Grupie był nauczycielem religii, języka niemieckiego i prowadził prace ręczne. Aresztowany wraz z innymi zakonnikami został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen i tam został zamordowany 16 maja 1940. Od 2003 roku trwa jego proces beatyfikacyjny.

Bibliografia

Taki młody..., GN 2006, nr 11, (dodatek katowicki), s. 4; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, z. 5, Warszawa 1981, s. 438.