Wrodarczyk Ludwik

Z e-ncyklopedia

Wrodarczyk Ludwik OMI (1907-1943), męczennik

Wrodarczyk1.jpg

Urodził się 25 sierpnia 1907 w Radzionkowie. W 1921 roku po ukończeniu szkoły powszechnej wstąpił do Małego Seminarium w Krotoszynie prowadzonego przez oblatów. Następnie kontynuował naukę w Lublińcu i Krobi, gdzie w 1926 roku zdał maturę. Wstąpił do nowicjatu oblatów w Markowicach. 15 sierpnia 1926 złożył pierwsze śluby zakonne. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1933 w Obrze.

Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz, katecheta i ekonom w parafii Matki Boskiej w Kodniu nad Bugiem (1934-1936), ekonom parafii w Markowicach (1936-1939), administrator parafii w Okopach (1939-1943). Zginął śmiercią męczeńską przepiłowany piłą przez kobiety ukraińskie 6 grudnia 1943. Uhonorowany pośmiertnie orderem Sprawiedliwy wśród narodów przez Instytut Yad Vashem za ratowanie Żydów prześladowanych w latach okupacji hitlerowskiej (20 września 2000). Gimnazjum w Radzionkowie otrzymało w o. Ludwiku Wrodarczyku swego patrona. W archidiecezji katowickiej rozpoczął się wstępny proces beatyfikacyjny o. Ludwika.

W ramach obchodów 70. rocznicy Tragedii Wołyńskiej Ukraińska Konferencja Biskupia poparła podjęcie starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Ludwika Wrodarczyka. Decyzja w tej sprawie zapadła na 41. plenarnym posiedzeniu episkopatu w Berdyczowie w dniach 16-18 kwietnia 2013.

Bibliografia

J. Pielorz, Martyrologium polskich Oblatów 1939-1945, Poznań 2005, s. 257-267; M. Kielar-Czapla, Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy, Radzionków 2005; A. Miodek, Wrodarczyk Ludwik Jan (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. J. Pater, Katowice 1996, s. 471; W koronie z kolczastego drutu, GN 2006, nr 11 (dodatek katowicki), s. 5; Foto: www.wrodarczyk.com.pl/