Harazim Franciszek

Z e-ncyklopedia

Harazim (Harazin) Franciszek SDB (1885-1941), sługa Boży

Harazim.jpg

Urodził się 22 sierpnia 1885 w Osinach k. Żor w rodzinie Karola i Marii z d. Sojka. W 1901 roku dostał się do Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu i po czterech latach wstąpił do nowicjatu w Daszawie. Pierwsze śluby zakonne złożył 27 stycznia 1907, a wieczyste w 1910 roku. Asystencję odbył w Oświęcimiu i w zakładzie św. Ludwika w Gorycji; jeden rok pracował w redakcji "Wiadomości Salezjańskich" w Turynie. Studia teologiczne odbywał w Foglizzo Cabavese w latach 1911-1915, po ich ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie 29 maja 1915 w Ivrei z rąk biskupa Filipello.

Wrócił do Polski i podejmował zlecone mu funkcje: nauczyciela w Zakładzie Oświęcimskim (1916), a następnie dyrektora miejscowego gimnazjum (1916-1918). W latach 1918-1929 był radcą Studentatu Filozoficznego na "Łosiówce" w Krakowie, a od 1920 roku jego dyrektorem. Następnie był dyrektorem gimnazjum w Aleksandrowie Kujawskim (1922-1927), po czym powrócił na "Łosiówkę" w Krakowie, by podjąć obowiązki nauczyciela i wychowawcy kleryków oraz radcy Studentatu. Gdy ten został przeniesiony do Marszałek, również on przeniósł się tam ze swoimi klerykami. W roku 1938/39 powrócił na "Łosiówce", gdzie pełnił funkcje profesora i radcy Instytutu Teologicznego. Władał doskonale językiem włoskim i niemieckim, opanował literaturę polską (studia uniwersyteckie) i niemiecką, których przez długi czas był wykładowcą.

Poza tym był świetnym muzykologiem, pisywał sztuki sceniczne, grane później z wielkim powodzeniem. Aresztowany przez gestapo 23 maja 1941 roku, po krótkim pobycie w więzieniu Montelupich w Krakowie, został przewieziony wraz z innymi współbraćmi 26 czerwca 1941 roku do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie następnego dnia został w bestialski sposób zamordowany.

Bibliografia

A. Chmiel, Kapłan, profesor, męczennik. Ks. dr Franciszek Harazim (1885-1941), Katowice 2002; Krew na żwirowisku, GN 2006, nr 11 (dodatek katowicki), s. 5; A. Burda, Z Osin na ołtarze, GN 2004, nr 20 (dodatek katowicki), s. 21-22; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, t. 5, Warszawa 1977, s. 137; S. Kosiński, Harazim Franciszek Ludwik, [w:] Słownik biograficzny, s. 129; J. Pietrzykowski, Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945, Warszawa 2015, s. 48-50, 278-280; M. Lewko, Harazim Franciszek SDB, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 547-548; B. Kant, Księga męczeństwa salezjanów polskich. 55 polskich salezjanów zamordowanych przez hitlerowców, Warszawa 2012, s. 265-266.