Huwer Józef

Z e-ncyklopedia

Huwer Józef SVD (1895-1941), sługa Boży

Huwer1.jpg
Trzeci od lewej siedzi Józef Huwer

Urodził się 14 marca 1895 w Rogowie k. Rybnika. Jako 14-letni młodzieniec został przyjęty do gimnazjum misyjnego w Nysie. W 1919 roku rozpoczął nowicjat w St. Gabriel w Mödling k. Wiednia. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1925. W 1928 roku mianowany ekonomem domowym w Górnej Grupie. W 1928 roku podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Tam, w czasie przeprowadzania eksperymentu chemicznego, zatruł się gazem i musiał się leczyć w Szwajcarii. Wszystkie domy zakonne pragnęły go mieć na stanowisku ekonoma. W ten sposób od 1932 roku zawiadywał ponad 400-hektarowym gospodarstwem rolnym w Bruczkowie. Równocześnie był nauczycielem języków w tamtejszym gimnazjum misyjnym. W 1939 roku został rektorem Domu Serca Jezusowego w Bruczkowie. W marcu 1940 roku dom zakonny stał się obozem dla internowanych księży diecezjalnych. Rektor również został internowany, a następnie 15 sierpnia 1940 przetransportowany do obozu koncentracyjnego do Buchenwaldu. Tam zginął 9 stycznia 1941. Trwa jego proces beatyfikacyjny.

Bibliografia

E. Śliwka, Huwer Józef SVD (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. J. Pater, Katowice 1996, s. 143; Fotografie z archiwum gazety "U nas"; Spec od gospodarki, GN 2006, nr 11, (dodatek katowicki), s. 4; A. Burda-Szostek, Sługa Boży z Rogowa, GN 2010, nr 47, (dodatek katowicki), s. 4; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, z. 5, Warszawa 1981, s. 437.