Hoffmann Helena

Z e-ncyklopedia
grób ss. Dulcissimy Hoffmann

Hoffmann Helena (s. Dulcissima) (1910-1936), sługa Boża

Urodziła się 7 lutego 1910 w Zgodzie (obecnie dzielnica Świętochłowic), jako Helena Hoffmann, najstarsza z dwójki dzieci Józefa i Albiny z d. Jarząbek. Ze śląskiego domu rodzinnego, wyniosła głęboką wiarę i chrześcijańskie spojrzenie na świat oraz szczególną wrażliwość na pracę i cierpienia ludzi. Szkołę powszechną ukończyła 1 grudnia 1923. Nie podjęła dalszej nauki, lecz pomagała rodzinie w domu. Wtedy też silnie związała się ze Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej, które pracowały w zgodzkiej parafii. Helena wstąpiła do Sodalicji Mariańskiej, a w 1925 roku postanowiła poświęcić się służbie Bożej.

Do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej została przyjęta w 1928 roku, a 23 października 1929 podczas nowicjatu w Nysie przybrała imię Maria Dulcissima. W późniejszych latach wiele chorowała, a swe cierpienia ofiarowywała w konkretnych intencjach, które się spełniały. Zmarła 18 maja 1936 w Brzeziu nad Odrą. Grób siostry Dulcissimy w Brzeziu stał się od samego początku miejscem spontanicznego kultu. Za jej wstawiennictwem ludzie otrzymywali od Boga liczne łaski. Z inicjatywy ludu brzeskiego i sióstr Maryi Niepokalanej 14 września 1999 rozpoczęto postępowanie beatyfikacyjne siostry Dulcissimy. 18 maja 2019, w rocznicę jej śmierci został zamknięty etap diecezjalny jej procesu beatyfikacyjnego. Dokumentacja zebrana w czasie trwania procesu została przekazana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

  • W klasztorze sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu przy ul. Arcybiskupa Józefa Gawliny 5 znajduje się izba pamięci poświęcona siostrze Dulcissimie.
  • Jedna z tablic na nowej ścieżce edukacyjnej, która prowadzi przez las w Brzeziu została poświęcona siostrze Dulcissimie, śląskiej kandydatce na ołtarze.

Bibliografia

J. Górecki, Śląska Służebnica Cierpiącego Pana S. M. Dulcissima Hoffman, Katowice 2006; M. Piegza, Zgoda. Zarys dziejów osady, dzielnicy, Świętochłowice 2004; J. Kochel, W szkole Słowa Bożego, drugi tom medytacji w rytmie Lectio Divina, Gliwice 2004, s. 179-181; D. Salik, Sylwetka siostry Marii Dulcissimy Hoffmann (1910-1936), WA 1996, nr 8, s. 394-396, J. Schweter, Oblubienica Krzyża (S. M. Dulcissima Hoffmann), Katowice 1996; I. Adamska, Trynitarna duchowość w komunii z Maryją Sługi Bożej s. Marii Dulcissimy Heleny Hoffmann (1910-1936), [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, Katowice-Piekary Śl. 2002, s. 137-152; J. Górecki, Dulcissima Hoffmann, pokorna służebnica Jezusa ze Śląska, "Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 2009", Katowice 2008, s. 136-143; P. Kucharczyk, Helenko pamiętamy, GN 2012, nr 21, (dodatek katowicki), s, 3; G. Wawoczny, Hoffmann Helena (hasło), [w:] Raciborzanie Tysiąclecia, red. K. Gruchot, G. Wawoczny, Racibórz 2002, s. 48-49; [1]; Widok na Dulcissimę, [w:] Gość Niedzielny, 3 lipca 2022, nr 26/1576, (dodatek katowicki), s. VIII