Rajca Franciszek

Z e-ncyklopedia

Rajca Franciszek (1938-2015)

Rajca Franciszek.jpg

Urodził się 11 maja 1938 w Chudowie, jako jedno z ośmiorga dzieci Eryka - rolnika i Agnieszki z d. Długaj. W 1944 roku rozpoczął naukę w szkole niemieckiej, a po wyzwoleniu zaczął się uczyć w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej w Chudowie. Po jej ukończeniu w 1952 roku zaczął naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Żorach. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1956 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święceń diakonatu 8 kwietnia 1962 udzielił mu bp Juliusz Bieniek w kaplicy seminaryjnej w Krakowie. Święcenia kapłańskie 24 czerwca 1962 przyjął w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza. Po wakacyjnym zastępstwie w rodzinnej parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Chudowie oraz parafii św.Jana i Pawła Męczenników w Dębie, pełnił posługę wikariusza w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (do 1965), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżkowicach (do 1967), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym.

W czerwcu 1973 roku został mianowany notariuszem Kurii Diecezjalnej w Katowicach. W związku z rozpoczęciem I Synodu Diecezji Katowickiej otrzymał nominację na zastępcę gospodarza synodu i zlecono mu sporządzanie nagrań magnetofonowych na sesjach plenarnych. W latach 70. XX wieku nagrywał i archiwizował ważniejsze wydarzenia w diecezji, szczególną uwagę poświęcając pielgrzymkom mężczyzn do Piekar Śląskich. W 1977 roku powierzono mu posługę kapelana w szpitalu przy ul. Warszawskiej w Katowicach. W 1978 roku został mianowany Archiwariuszem Kurii Diecezjalnej. W 1979 roku został powołany do redakcji „Wiadomości Diecezjalnych”.

W październiku 1983 roku został mianowany wikariuszem-ekonomem, a następnie w sierpniu 1984 roku - proboszczem parafii NSPJ w Wyrach. W kwietniu 1987 roku został zastępcą dyrektora Drukarni Diecezjalnej. W 1989 roku ponownie włączono go do składu redakcji „Wiadomości Diecezjalnych" jako redaktora technicznego. Od dnia rozpoczęcia pracy w kurii w Katowicach czynnie włączał się w przygotowanie „Schematyzmu"- kolejnych wydań roczników (Archi)diecezji katowickiej. W dowód uznania dla jego pracy w 1995 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. W odpowiedzi na przedstawioną prośbę w czerwcu 2003 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Będąc na emeryturze nadal pełnił funkcję redaktora „Wiadomości Archidiecezjalnych". W 2014 roku zamieszkał w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Zmarł 22 marca 2015 w szpitalu w Ochojcu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Chudowie.

Bibliografia

Śp. Ks. Franciszek Rajca, WA 2015, nr 3, s. 105-106; Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Chudowie, red. M. Rajca, B. Papkala, Chudów 2000, s. 48.