I Synod Diecezji Katowickiej

Z e-ncyklopedia
Medal okolicznościowy

Sytuacja, jaka wytworzyła się w Kościele po Soborze Watykańskim II sprzyjała idei synodalnej. To czego nie udało się zrealizować biskupowi Arkadiuszowi Lisieckiemu, tego dokonał bp Herbert Bednorz. 1 stycznia 1972 biskup Bednorz oficjalnie zapowiedział zwołanie I Synodu Diecezji Katowickiej. Zostały powołane Komisje Synodalne, które podjęły prace nad przygotowaniem Synodu od strony teologicznej. W liście pasterskim z 13 września 1972 biskup katowicki oświadczył, że organizowany synod - jego zdaniem - powinien mieć przed wszystkim charakter pastoralny, bez akcentów ideologicznych i politycznych. Synod miał mieć charakter „dynamiczny”, miał uwzględniać najważniejsze problemy duszpasterskie na Śląsku; natomiast w mniejszym stopniu miał kodyfikować kościelne prawo lokalne. Wzięli w nim udział zarówno przedstawiciele duchowieństwa, jak i katolicy świeccy. W czasie obrad zbierali oni doświadczenia minionych dziesięcioleci, stabilizowali osiągnięcia duszpasterskie Kościoła lokalnego. Nie zrywali z przeszłością, ale podkreślali konieczność utrzymania doświadczeń w duszpasterstwie ludowym, robotniczym i masowym. W niektórych dziedzinach wychodzili odważnie w przyszłość, żeby tylko przypomnieć postulaty obradujących, które dotyczyły problemów ekumenicznych. W 1976 roku w Rzymie opublikowano dokumenty synodalne: "Wiara, modlitwa i życie w Kościele katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej".

Bibliografia

Dokumenty związane z rozpoczęciem I Synodu Diecezji Katowickiej: WD 1972, nr 1-2, s. 46-49; H. Bednorz, List pasterski o potrzebie zwołania synodu, WD 1972, nr 3-5, s. 57-61; H. Bednorz, List pasterski - Zapowiedź synodu, WD 1972, nr 3-5, s. 71-74; Biuletyn Przedsynodalny Nr 1, WD 1972, nr 9-10, s. 179-181; H. Bednorz, Czym ma stać się Synod - list pasterski (fragmenty), WD 1972, nr 11-12, s. 234-238; B. Woźnica, Informacja o strukturze prac Synodu, WD 1972, nr 11-12, s. 245-247; Wiara modlitwa i życie w Kościele katowickim. Uchwały I synodu diecezji katowickiej, Katowice-Rzym 1976; R. Sobański, Synod Katowicki - posoborowy synod pastoralny, [w:] Ks. Bp dr Herbert Bednorz. Działalność duszpasterska, Katowice 2007, s. 27-38; B. Woźnica, Diecezja katowicka - wczoraj i dziś, "Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1984", Katowice 1984, s. 55-56.Cd. Okupacja | Spis treści