Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym

Z e-ncyklopedia
Chorzow Batory1.jpg
Chorzow batory91.jpg
Chorzow batory92.jpg
Chorzow Batory3.jpg
Chorzow Batory4.jpg

Osada „Hajduki” należała do 1852 roku do dwóch parafii w Bytomiu: św. Małgorzaty i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie do parafii chorzowskich: św. Barbary, a od 1874 roku św. Jadwigi. Wierni gromadzili się na nabożeństwa przy murowanej kaplicy – fundacji rodziny Franke.

Budowa kościoła

Rozbudowa miejscowej huty i zakładów chemicznych, a tym samym wzrost liczby mieszkańców przyczynił się do budowy kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w stylu neogotyckim wg projektu Ludwika Schneidera z Gliwic. Plac pod budowę kościoła (14 morgów) nabyto od hrabiego von Donnersmarka w 1896 roku. Roboty murarskie zostały zlecone firmie "Wieczorek" z Królewskiej Huty. 23 października 1898 poświęcono kamień węgielny, a 15 września 1901 kard. Georg Kopp z Wrocławia dokonał konsekracji kościoła. W ołtarzu umieszczone są relikwie św. Albana i Gaudentego. Obraz w głównym ołtarzu ufundowała pochodząca z Włoch żona dyrektora huty – Kollmana. Witraże nad prezbiterium przedstawiają: św. Jadwigę, św. Elżbietę, św. Alojzego oraz św. Józefa. Probostwo zostało wybudowane w 1908 roku. Księgi parafialne prowadzone są od 1904 roku.

Duszpasterstwo

Od 1904 roku powstało wiele grup parafialnych – Bractwo Bożego Ciała, Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Kongregacje Mariańskie Panien i Młodzieży. Od 1905 roku działały w parafii Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Stowarzyszenie Świętej Rodziny, a odkąd w kościele postawiono organy (1906 ) w parafii ożywiła się działalność chóru, który prawdopodobnie powstał w 1905 roku.

W 1913 roku do parafii przybył nowy proboszcz – ks. Maksymilian Ksoll. Za jego kadencji parafia nabyła nieruchomość, która później stała się Katolickim Domem Związkowym (dziś jest to Miejski Dom Kultury „Batory” w Chorzowie Batorym). W budynku tym odbywały się spotkania bractw i stowarzyszeń, imprezy kulturalne i akademie. W czasie kadencji proboszcza ks. Józefa Czempiela w parafii drukowano „Wiadomości Parafialne” jako dodatek do „Gościa Niedzielnego” od 3 marca 1929 do 3 września 1939.

Dwóch ostatnich proboszczów parafii to ks. kan. dr Teodor Krząkała oraz ks. prałat Franciszek Gębała – budowniczy nowego kościoła w Chorzowie Batorym pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Ks. Krząkała był przed wojną związany z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Żeńskiej. W Chorzowie Batorym ks. Gębała postarał się o wybudowanie domu parafialnego i domu pogrzebowego z kaplicą, a także otworzenie nowego cmentarza parafialnego na „Niedźwiedzińcu”.

Proboszczowie

Bibliografia

J. Kurek, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym (Wielkich Hajdukach), [w:] Sto lat kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym. Materiały z sesji [...], red. J. Kurek, Chorzów Batory 2002, s. 8-11; J. Kurek, Z. Hojka, Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia, Chorzów Batory-Wielkie Hajduki 1997; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 Województwo Śląskie, cz. 1: diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 102-103; Z dziejów tradycji, historii i kultury Wielkich Hajduk, red. J. Kurek, Chorzów Batory 1996; M. Rzepka, Szukają radości i nadziei, GN 2005, nr 33, (dodatek katowicki), s. 8; D. Głazek, Domus Celebrima, architektura sakralna (katolicka) w przemysłowej części Górnego Śląska 1870-1914, Katowice 2003, s. 134.