Gębała Franciszek

Z e-ncyklopedia

Gębała Franciszek (1932-2005), proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym

Gebala Franciszek.jpg

Urodził się 30 lipca 1932 w Suszcu. Tam też 7 sierpnia został ochrzczony. Rodzicami jego byli Antoni, rolnik i Monika z d. Sikora. W 1940 roku, wskutek wypadku przy zwózce drewna do tartaku, zmarł jego ojciec. W tym też roku Franciszek zaczął naukę w szkole podstawowej w Suszcu. Po raz pierwszy przystąpił do Komunii św. w 1943 roku. W tym również roku został skierowany do szkoły średniej w Pszczynie. Po zakończeniu wojny w 1945 roku przez dwa miesiące chodził do szkoły podstawowej w Suszcu, a od nowego roku szkolnego uczęszczał najpierw do gimnazjum w Żorach, a od października do Szkoły Ogólnokształcącej Koedukacyjnej stopnia podstawowego i licealnego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Należał do Krucjaty Eucharystycznej, a później do Sodalicji Mariańskiej. Bierzmowany został 12 czerwca 1946 w kościele parafialnym Wszystkich Świętych w Pszczynie.

Po zdaniu w 1951 roku roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu w 1954 roku tego Wydziału, wykłady były w Seminarium. Święceń diakonatu udzielił mu 16 czerwca 1956 w kaplicy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej bp F. Jop. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1954 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa częstochowskiego Z. Golińskiego.

Od 1 sierpnia 1956 był wikariuszem w Brzezinach Śląskich. 30 sierpnia 1962 został przeniesiony do parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. Pozostał tam aż do śmierci; najpierw był wikariuszem, a od 23 sierpnia 1970 proboszczem. W Chorzowie Batorym postarał się o wybudowanie domu parafialnego i domu pogrzebowego z kaplicą, a na osiedlu nowego kościoła, przy którym została utworzona parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Pomagał też innym parafiom budującym kościoły, użyczając im samochodu ciężarowego i sprzętu budowlanego. Wyrazem uznania kapłańskiej posługi księdza Franciszka było mianowanie go w 1995 roku kapelanem Jego Świątobliwości. Rada Miejska w Chorzowie przyznała mu medal Za zasługi dla Miasta Chorzowa. Z dniem 1 września 1998 został przeniesiony na emeryturę. Mieszkał nadal na probostwie w Chorzowie Batorym. Tam zmarł nagle 9 maja 2005. Pochowany został w Chorzowie Batorym.

Bibliografia

J. Kurek, Wiem, dokąd idę. Ksiądz prałat Franciszek Gębała (1932-2005), Chorzów 2006; Schematyzm (1958-2001); Dwóch nowych prałatów, GN 1995, nr 19, (dodatek katowicki), s. 15; J. Pawliczek, Nekrolog, WD 2005, nr 5, s. 278-279; S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, s. 192, 203, 226; J. Kurek, Kapłan otwartego serca, "Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 2006", Katowice 2005, s. 120-126; I. Machała, "Nielojalny" - ks. proboszcz Franciszek Gębała a Służba Bezpieczeństwa, "Zeszyty Chorzowskie" T. 15: 2014, s. 149-165.