Schneider Ludwik

Z e-ncyklopedia

Schneider Ludwik (1854-1943), architekt

Urodził się w 1854 roku. Jednak nie wiadomo, gdzie i u kogo studiował. Pracował zawodowo do wybuchu I wojny światowej. Pierwszy projekt kościoła zrealizował prawdopodbnie w 1885 roku. Podpisywał swoje dzieła jako budowniczy. Rozpoczął swoją działalność w Katowicach, potem przenosił się do Gliwic, Opola i wreszcie do Wrocławia. W latach 20. XX wieku mieszkał w Ząbkowicach Śląskich. Zmarł w 1943 roku.

Był bardzo dobrym znawcą Śląska, zwracał uwagę na układ urbanistyczny i potrzeby miejscowości, w których budowano świątynię, stąd wielkość zaprojektowanych przez niego kościołów odpowiadała ówczesnej ilości wiernych. Projekty zawierały także takie uwagi jak proporcje naw, rozmieszczenie ołtarzy, konfesjonałów, a nawet dbał o detale typu szerokość odstępstw między ławami dla wiernych itp. Nie mamy informacji o jego działalności na rzecz luteran, bo wznosił kościoły katolickie, tym bardziej, że był w dobrych kontaktach z ówczesnym biskupem wrocławskim Georgem Koppe, który osobiście konsekrował większość wybudowanych przez Schneidera kościołów.

Architekt zwracał uwagę na materiał budowlany, kościoły były wznoszone zarówno z kamienia jak i z cegły: powszechnie używanej cegły klinkierowanej i cegły suszonej, także łączył wszystkie rodzaje materiałów. Jako bardzo dobry znawca europejskiej sztuki doby dojrzałego i późnego średniowiecza, a zwłaszcza gotyku na Śląsku, pomimo dążenia do jednorodnej przestrzeni w poszczególnych inwestycjach poszukiwał odmiennych recepcji, stąd w jego dziełach można znaleźć pluralizm struktur przestrzennych. Mamy więc kościoły w formie halowej, pseudobazylikowej jak i bazylikowej. Preferował przede wszystkim styl neogotycki, w mniejszym stopniu neoromański. Według jego projektów zostało zrealizowanych ponad 40 kościołów, przede wszystkim na Górnym Śląsku głównie na terenie ówczesnej rejencji opolskiej, ponadto pozostawił dzieła na Morawach, Dolnym Śląsku oraz w Danii.

10 października 2023 w Rybniku w sąsiedztwie bazyliki św. Antniego z Padwy został odsłonięty postument z płaskorzeźbą Ludwika Schneidera.

Projekty kościołów Ludwika Schneidera na terenie Górnego Śląska

Poza ww. projektował także kościoły w Katowicach i Hołdunowie (1900 - 1902). Szkice zaprojektowanych kościołów opublikował w dwóch cyklach albumowych pt.: "Sammlung katholischer Kirchenbauten" (Opole 1903).

Bibliografia

M. Zielniok, Schneider Ludwik (hasło), [w:] Słownik Biograficzny Ziemi Pszczyńskiej, red. A. Lysko, Pszczyna, s. 258; D. Głazek, Chorzowskie kościoły Ludwika Schneidera, [w:] Zeszyty Chorzowskie 2001, t. 6, s. 60-72; Taż, Cytaty z baroku, Architektura sakralna diecezji śląskiej (kat.) w latach 1925-1945, [w:] Kultura baroku i jej tradycje. Katowice 1996; Taż, Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) przemysłowej części Górnego Śląska 1870-1914, Katowice 2003.