Lokay Jerzy

Z e-ncyklopedia

Lokay Jerzy (1902-1961)

Urodził się 5 kwietnia 1902 w Pszczynie. Był synem nauczyciela, właściciela księgarni i drukarni Alfonsa oraz Marii z d. Lux. Do szkoły powszechnej i klasycznego gimnazjum uczęszczał w Pszczynie. Egzamin dojrzałości zdał w 1921 roku. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczył ponadto w wykładach z historii i językoznawstwa. W 1925 roku przeniósł się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1926 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa Augusta Hlonda. Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Jerzego w Rydułtowach. Jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach. Od 1932 roku pełnił na jej terenie obowiązki kapelana hufca Śląskiej Chorągwi Harcerskiej. W 1933 roku zdał egzamin proboszczowski. W tym samym roku został skierowany jako wikariusz do parafii św. Marii Magdaleny w Bielszowicach, a następnie do parafii: św. Wawrzyńca w Wirku-Nowej Wsi i św. Jadwigi w Chorzowie. W Nowej Wsi był także kapelanem męskiego i żeńskiego hufca harcerskiego. Po wybuchu II wojny światowej, w 1940 roku, został mianowany, w miejsce aresztowanego ks. proboszcza Józefa Czempiela, substytutem, a po jego śmierci, administratorem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym. W 1945 roku ks. Lokay wyjechał do Niemiec. Po otrzymaniu zgody bpa Stanisława Adamskiego, w styczniu 1952 roku, został ekskardynowany z diecezji katowickiej i inkardynowany do diecezji Paderborn. Na jej terenie pełnił obowiązki administratora w parafii Falkenhagen. Zmarł 17 sierpnia 1961 w Bad Godesberg i tam został pochowany.

Bibliografia

Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego. T. II: Kapłani wyświęceni w latach 1923-1939 (do wybuchu II wojny światowej), zebrał i opr. ks. E. Nalepa, Katowice 1999, s. 40-41; WD 1961, nr 11-12, s. 232.