Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
gmach Uniwersytetu Wrocławskiego

Pierwsze plany utworzenia uczelni we Wrocławiu pojawiły się na przełomie XV–XVI wieku. Dokument fundacyjny wystawiony przez króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka 20 lipca 1505 przewidywał utworzenie czterowydziałowej uczelni z wydziałami: Teologicznym, Prawa Kanonicznego i Rzymskiego, Astronomii oraz Medycyny i Farmacji. Wskutek protestu Akademii Krakowskiej fundację wstrzymano. Projekt zrealizowano dopiero dzięki poparciu cesarza rzymskiego Leopolda I Habsburga, który Złotą Bullą Fundacyjną wystawioną 21 października 1702, powołał Akademię Leopoldyńską, z wydziałami Filozofii i Teologii. Jego korzenie sięgają XVII-wiecznej szkoły jezuickiej, później przekształconej w gimnazjum. W wyniku reformy szkolnej w Prusach oraz debaty nad kształtem niemieckich uniwersytetów, w 1811 roku Akademia Leopoldiańska została połączona z protestanckim uniwersytetem we Frankfurcie, w wyniku czego powstał Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu (niem. Schlesische Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau), w latach 1952-1989 nosił nazwę Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Statut nowej uczelni zatwierdzono w 1816 roku. W jej skład wchodziły wydziały: teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii.

Wydział Teologii Katolickiej posiadał specyficzny status i pozostawał w ścisłym związku z władzami diecezji wrocławskiej. Wydział uzyskał swój statut w 1840 roku. Rozwój nauk teologicznych był czasem przyczyną podejmowania błędnych w skutkach rozstrzygnięć przez profesorów wydziału teologicznego, co zaowocowało odrzuceniem przez niektórych teologów uchwał Soboru Watykańskiego I i powstaniem Kościoła starokatolickiego. Przełom XIX i XX wieku to złote lata Wydziału Teologii Katolickiej we Wrocławiu. Po drugiej wojnie światowej wydział teologiczny nie został reaktywowany, nie stało się to również po uzyskaniu autonomii uniwersytetu w 1989 roku.

Bibliografia

T. Błaszczyk, Fakultet Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1914, Legnica 2001; M. Pater, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do 1918, Wrocław 1997, s. 93-104; Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2006; T. Kulak, M. Pater, W. Wrzesiński, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002, Wrocław 2002, J. Mandziuk, Historia kościoła katolickiego na Śląsku, czasy nowożytne, t. 3, cz. 3 (1887-1914), Warszawa 2009, s. 271-277; Wrocławia i Dolnego Śląska opisy krajoznawcze z XIX wieku, Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył oraz do druku podał Tomasz Gałwiaczek, Wrocław 2014.