Jaksik Józef

Z e-ncyklopedia

Jaksik Józef (1930-2004), proboszcz w Łące i Starych Tarnowicach

Jaksik.jpg

Urodził się 16 stycznia 1930 w Pawonkowie (powiat lubliniecki), w rodzinie Pawła i Franciszki z d. Grabińska. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1944 roku rozpoczął naukę w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. W roku szkolnym 1947/1948 przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach. Od września 1949 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach, gdzie w 1951 roku zdał maturę. W tym samym roku zdał jeszcze maturę państwową dla eksternistów w Gimnazjum i Liceum dla Pracujących im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Po zdaniu matury wstąpił na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu go, 2 grudnia 1956 (po powrocie z wygnania śląskich biskupów) przyjął w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza święcenia kapłańskie.

Od 16 stycznia 1957 pełnił funkcję wikarego kolejno w następujących parafiach: św. Jadwigi w Chorzowie (16 stycznia-30 sierpnia 1959), Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim (1959-1962), Przemienienia Pańskiego w Katowicach (1962-1963), MB Bolesnej w Rybniku (1963-1965), pełnił tam równocześnie funkcję kapelana szpitalnego, Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (1965-1968), w św. Józefa w Godowie (1968-1969) oraz Wszystkich Świętych w Pszczynie (1969-1972). 18 lutego 1972 przeniesiony został do Łąki jako wikariusz-ekonom, a 30 marca 1972 otrzymał dekret na proboszcza tej parafii. W latach 1981-1986 pełnił funkcję dziekana dekanatu pszczyńskiego. 31 sierpnia 1986 odszedł z Łąki do parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach. W parafii tej był proboszczem do 31 lipca 1995. Przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Radzionkowie. Zmarł 18 sierpnia 2004. Uroczystościom pogrzebowym 21 sierpnia, przy bardzo licznym udziale kapłanów i wiernych, przewodniczyli biskupi Gerard Kusz i Stefan Cichy z Katowic. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Radzionkowie.

Bibliografia

Szkice monograficzne z dziejów Łąki, praca zbiorowa, Łąka 2002, s. 96; A. Sz., Kochał konfesjonał. Zmarł ks. Józef Jaksik, GN 2004, nr 38 (dodatek katowicki), s. 4; H. Jeziorski, Oddany Bogu i ludziom. Śp. ks. Józef Jaksik (1930-2004), GN 2004, nr 37 (dodatek gliwicki), s. 5.