Cichy Stefan

Z e-ncyklopedia

Cichy Stefan (1939-), biskup legnicki (2005-2014)

Cichy Stefan.jpg

Urodził się 30 marca 1939 w Przyszowicach k. Gliwic. W latach 1957-1963 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 23 czerwca 1963 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza. Był wikariuszem w parafiach: św. Szczepana w Bogucicach (1963-1968) i katedralnej w Katowicach (1968-1971). Kontynuował studia w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie (1967-1971) oraz na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego (1971-1974) z uzyskaniem doktoratu z teologii (liturgika). Podczas studiów zagranicznych posługiwał w duszpasterstwie św. Gertrudy w Wiedniu.

Po studiach został wikariuszem w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (1975), a jednocześnie rozpoczął wykładanie liturgiki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie (od 1980 roku - w Katowicach). Został członkiem Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. Kolejno pełnił posługę jako: wicerektor seminarium w Krakowie (1977-1978), p.o. rektora seminarium w Krakowie (1978-1980) oraz rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (1980-1992). Inne funkcje sprawowane w diecezji: przewodniczący Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Katowicach (1985-1994), współpracownik tygodnika "Gość Niedzielny" (od 1985 roku), ojciec duchowny kapłanów archidiecezji katowickiej (1992-1998), redaktor naczelny „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” (1996-1999), wikariusz generalny archidiecezji katowickiej (od 11 czerwca 1998). 26 sierpnia 1998 został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Święcenia biskupie przyjął 12 września 1998 w katedrze katowickiej z rąk abpa Damiana Zimonia. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: Per Crucem ad Lucem (Przez Krzyż do Światła). 19 marca 2005 powołany przez papieża Jana Pawła II na biskupa legnickiego. Ingres do katedry legnickiej odbył 30 kwietnia 2005. Od 2014 roku na emeryturze.

Jest autorem wielu publikacji. Wśród nich: Przybądź Duchu Święty. Nabożeństwa na Rok Ducha Świętego (Katowice 1998), Uczestnicy czy niemi świadkowie (Kielce 2005); kilkudziesięciu artykułów w dziełach zbiorowych i czasopismach: Collectanea Theologica, Liturgia sacra, Ruch Biblijny i Liturgiczny, Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne.

Bibliografia

D. Zimoń, Komunikat o mianowaniu bp. Stefana Cichego biskupem legnickim, WA 2005, nr 3, s. 184-185; Ingres bp. Stefana Cichego, GN 2005, nr 19, s. 6.