Parafia św. Mikołaja w Łące

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lakapszczynska11.jpg
Laka oltarz.jpg

Wieś Łąka powstała na przełomie XIII i XIV wieku, w okresie zakładania wsi na prawie niemieckim. Jako wieś typu kolonizacyjnego posiadała teren pod budowę kościoła i pola uprawne, mające zapewnić samowystarczalność gospodarczą proboszcza. Pierwszą pewną datą w historii wsi jest jednak dopiero 2 marca 1449, kiedy to sporządzono dokument o darowaniu dochodów z Łąki na rzecz kościoła w Pszczynie.

Od czasu powstania parafia w Łące administracyjnie wiązała się z diecezją krakowską, z racji przynależności do ziemi pszczyńskiej. Z akt wizytacyjnych z 1598 roku dowiadujemy się, że drewniany kościół w Łące był pw. św. Jadwigi. Wskutek nacisków Karola Promnitza - pana na Pszczynie, nastąpiła luteranizacja parafii w Łące, która trwała od 1568 do 1653 roku. 22 kwietnia 1658 pożar strawił cały budynek kościelny. Jednak dwa lata później stanął już nowy kościół pw. św. Mikołaja, a od 1664 roku pierwszym proboszczem po rekatolicyzacji został ks. Wojciech Chłądowicz. W wyniku zaboru pruskiego parafia Łąka, wraz z całym dekanatem pszczyńskim, należała w latach 1821 - 1922 do diecezji wrocławskiej.

W okresie kulturkampfu ówczesny proboszcz łącki - ks. Antoni Philippi, był szykanowany i dwukrotnie więziony za głoszenie kazań po polsku. Po pierwszej wojnie światowej i powstaniach śląskich proboszczem w Łące został ks. Piotr Klimek. Po II wojnie władze szykanowały i próbowały podporządkować sobie proboszcza, którym był ks. Franciszek Dobrowolski.

Nie ma pewnych wiadomości o pierwszym kościele, który spłonął wraz z dokumentami w 1658 roku. Odbudowany w ciągu dwóch lat drewniany kościół otrzymał wezwanie św. Mikołaja. W XIX wieku został rozbudowany i podmurowany. Wnętrze, po ostatniej przebudowie, zostało otynkowane i wielokrotnie przemalowane. Na emporze znajdują się zabytkowe organy z 1865 roku. Na uwagę zasługuje też barokowy ołtarz główny z obrazem olejnym przedstawiającym św. Mikołaja. Po bokach umieszczone są drewniane figury św. Piotra i św. Pawła, a w nawie głównej obrazy Wniebowzięcia NMP i św. Jadwigi.

Wzniesiona w 1660 roku dzwonnica o konstrukcji słupowej jest dziś jednym z cenniejszych zabytków budownictwa drewnianego na Śląsku. We wnętrzu są 3 dzwony, najstarszy - gotycki pochodzi z XV wieku.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret dot. zmiany granic parafii, WD 1934, nr 12, s. 437; Szkice monograficzne z dziejów Łąki - praca zbiorowa, Łąka 2002; L. Musioł: Łąka gmina i parafia. Monografia historyczna, Katowice-Ligota 1953; Schematyzm (1993); Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 Województwo Śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 193; J. Oleś, Parafia Łąka w powiecie pszczyńskim, mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach; Foto: strona internetowa parafii.