Kusz Gerard

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kusz Gerard (1939-2021), biskup pomocniczy diecezji opolskiej i gliwickiej

Urodził się 23 października 1939 w Dziergowicach k. Koźla, w rodzinie robotniczej. Po zdaniu egzaminu maturalnego w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie (1957). Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 w Opolu z rąk bpa Franciszka Jopa. Po święceniach kapłańskich sprawował posługę wikariusza w parafiach: Chrystusa Króla w Gliwicach (1962-1964) i Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (1964-1973). W latach 1978-1983 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie.

24 stycznia 1978 obronił pracę doktorską nt. Koncepcja katechezy biblijnej według Bruno Drehera (promotor: ks. prof. Józef Kudasiewicz). Po ukończeniu w 1978 roku studiów specjalistycznych z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. W tym czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu, diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, a także prezesa wojewódzkiego oddziału TP KUL w Opolu.

W latach 1983-1985 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. 27 czerwca 1985 został mianowany biskupem tytularnym Tagarbala i pomocniczym opolskim. Sakrę biskupią otrzymał 15 sierpnia 1985 z rąk kard. Józefa Glempa. W diecezji opolskiej zajmował się: sprawami katechetycznymi, wizytatorami diecezjalnymi, sprawami rekolekcyjno - formacyjnymi laikatu i kultury chrześcijańskiej. Sprawował opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim.

25 marca 1992 został biskupem pomocniczym nowo powstałej diecezji gliwickiej, gdzie pełnił funkcję wikariusza generalnego i przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 roku był członkiem Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. Był także wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Wychowania.

15 listopada 2014, w związku z przekroczeniem wieku emerytalnego, papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Mimo emerytury dalej aktywnie udzielał się duszpastersko w diecezji, sprawując sakramenty oraz pełniąc posługę w różnych grupach. Zmarł 15 marca 2021 w Gliwicach. Msza św. pogrzebowa, której przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz odbyła się 20 marca 2021 w gliwickiej katedrze. Kazanie wygłosił bp gliwicki Jan Kopiec. Byli także obecni biskupi: metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, biskup opolski Andrzej Czaja, biskup senior Jan Wieczorek, biskup świdnicki Marek Mendyk, biskupi pomocniczy Paweł Stobrawa i Rudolf Pierskała. Po mszy św. trumna z doczesnymi szczątkami bpa Gerarda Kusza została przewieziona do Dziergowic, gdzie odbył się pochówek na cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

G. Polak, Kto jest kim w Kościele. Ekumeniczne „who is who” chrześcijaństwa w Polsce., Warszawa 1999, s. 203-204; Leksykon Kościoła Katolickiego w Polsce, red. M. Igielski, Warszawa 2003, s. 55; Foto: Portal Wiara; [1] (dostęp: 20.03.2021)