Czaja Andrzej

Z e-ncyklopedia

Czaja Andrzej (1963-), biskup opolski

Urodził się 12 grudnia 1963 w Oleśnie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1982-1988 w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął w Kluczborku 11 czerwca 1988 z rąk bpa Jana Bagińskiego.

Studia seminaryjne zakończył pracą magisterską pt. Pneumatologiczny wymiar chrystologii w polskiej literaturze teologicznej, której promotorem był abp Alfons Nossol. Po święceniach pracował przez rok jako wikary w parafii św. Józefa w Zabrzu, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne na KUL (1989), gdzie 11 marca 1994 obronił pracę doktorską nt. Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena napisaną pod kierunkiem o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego. 1 października 1993 został zatrudniony jako asystent w I Katedrze Teologii Dogmatycznej KUL. Rok później rozpoczął zajęcia z teologii dogmatycznej także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

W latach 1996-1998 przebywał na stypendium w Niemczech, w Ekumenicznym Instytucie Johanna Adama Möhlera w Paderborn, gdzie przygotował rozprawę nt. Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej. Na jej podstawie w 2003 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej.

Od 2004 roku jest kierownikiem Katedry Pneumatologii i Eklezjologii w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL i Katedry Zasad Ekumenizmu w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją w Uniwersytecie Opolskim. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora KUL. 14 sierpnia 2009 został mianowany biskupem opolskim. Święcenia biskupie przyjął 29 sierpnia 2009 i w tym samym również dniu odbył ingres do katedry.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM