Glemp Józef

Z e-ncyklopedia

Glemp Józef (1929-2013), kardynał, Prymas Polski

Glemp Jozef.jpg

Urodził się 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu, w rodzinie Kazimierza Glempa i Salomei z Kośmickich. Podczas okupacji niemieckiej pracował przymusowo w niemieckim gospodarstwie rolnym. Po wyzwoleniu rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, które ukończył w 1950 roku.

Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956. W latach 1958-1964 odbył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, uzyskując doktorat obojga praw. Ukończył także Studium Administracji Kościelnej przy Kongregacji Soboru (1962) i trzyletnie Studium Rotalne.

Po powrocie do rodzimej diecezji, pełnił funkcję sekretarza w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i notariusza w Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej i w Trybunale Metropolitalnym. 1 grudnia 1967 rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie, stając się jednym z najbliższych współpracowników kard. Stefana Wyszyńskiego. W 1972 roku otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości, a cztery lata później kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej w Gnieźnie. W latach 1972-1979 prowadził zajęcia z prawa rzymskiego, a później ćwiczenia z prawa małżeńskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

4 marca 1979 ks. prałat Józef Glemp został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji warmińskiej. W Episkopacie Polski pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Iustitia et Pax. Po śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, 7 lipca 1981 został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, Prymasem Polski. 2 lutego 1983 otrzymał godność kardynała. Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, w marcu 1992 roku, ks. kardynał Józef Glemp pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność Prymasa Polski. W latach 1981-2004 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Stałej i Konferencji Episkopatu Polski.

6 grudnia 2006 pap. Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity warszawskiego, złożoną w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Natomiast 7 stycznia 2007 po rezygnacji abpa Stanisława Wielgusa z urzędu arcybiskupa metropolity warszawskiego, pap. Benedykt XVI powierzył mu pełnienie funkcji administratora apostolskiego archidiecezji warszawskiej. Po ingresie do katedry warszawskiej abpa Nycza, to jest od 1 kwietnia 2007 jako emeryt zamieszkał w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1. 18 grudnia 2009, po ukończeniu 80 lat zakończył 28-letnią posługę jako urzędujący prymas Polski. Jego następcą został abp Henryk Muszyński. Zmarł 22 stycznia 2013.

Bibliografia

www.spp.episkopat.pl/bio/zyciorys.htm