Diecezja Gliwicka

Z e-ncyklopedia

Diecezja gliwicka - historia

diecezja gliwicka - dekanaty

Diecezja gliwicka jest jedną z najmłodszych diecezji w Polsce – ustanowiona została przez papieża Jana Pawła II w bulli Totus Tuus Poloniae Populus, którą Ojciec Święty wprowadził nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. Jak opisuje to bulla, przy tworzeniu nowych diecezji „miano zawsze na względzie to, aby w każdej diecezji istota Kościoła stała się bardzo przejrzysta, a także by bp mógł stosownie i skutecznie wypełniać wszystkie swoje obowiązki, jak tego coraz bardziej wymagają potrzeby religijne, duchowe i moralne oraz zmiany społeczne i kulturalne, dokonujące się w dzisiejszych czasach.”

Utworzenie diecezji dokonało się poprzez terytorialne wydzielenie jej z Diecezji Opolskiej i przyłączenie dodatkowo pięciu dekanatów z Diecezji Katowickiej. Do diecezji gliwickiej włączono także miejscowość Herby Polskie z Diecezji Częstochowskiej. Te trzy diecezje tworzą dziś metropolię górnośląską z abpem Metropolitą Wiktorem Skworcem na czele. Na mocy breve apostolskiego z 7 października 1993 patronami nowej diecezji zostali święci Piotr i Paweł – równocześnie są oni patronami gliwickiej katedry. Opiekę nad diecezją powierzono też Najświętszej Maryi Pannie, Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej oraz świętej Annie, matce Najświętszej Dziewicy. Biskupem diecezjalnym na mocy tej samej bulli mianowany został bp Jan Wieczorek.

  • Parafie diecezji katowickiej, które weszły w skład diecezji gliwickiej, patrz: parafie gliwickie

5 stycznia 1993, podczas wizyty Ad Limina apostolorum, Ojciec Święty udzielił Apostolskiego błogosławieństwa nowo powstałej Diecezji Gliwickiej.

Obszar

Diecezja gliwicka obejmuje obszar 2 250 km2, z którego 60,6 proc. należało wcześniej do diecezji opolskiej, a 39,4 proc. do diecezji katowickiej. Diecezja liczy 155 parafii. W 137 parafiach posługę duszpasterską pełnią kapłani diecezjalni. W pozostałych 18 parafiach duszpasterzuje duchowieństwo zakonne z 10 różnych zgromadzeń i zakonów. Według danych z 2010 roku diecezję zamieszkuje 714 855 mieszkańców, w tym 637 584 katolików. Stanowi to około 89 proc. ogółu ludności diecezji.

Duchowieństwo

Obecnie w diecezji pracuje ponad trzystu kapłanów w 150 parafiach. Klerycy przygotowujący się do kapłaństwa mieszkają w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu, a swoje studia teologiczne odbywają na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Duszpasterstwo

Działalność charytatywną w diecezji gliwickiej realizuje Caritas Diecezji Gliwickiej, powołana do życia 9 lipca 1992 roku. Caritas Diecezji Gliwickiej prowadzi stacje opieki, gabinety rehabilitacyjne, ośrodki dla niepełnosprawnych, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice dla dzieci i młodzieży, dom pomocy społecznej, kuchnie dla ubogich, a także dofinansowuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Na terenie diecezji działa od 1994 roku Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA. Podnosi kwalifikacje zawodowe wielu tysięcy młodych ludzi, których nie stać na odpłatne szkolenia.

Biskupi ordynariusze

Biskupi pomocniczy

Media

W 1993 roku pod nazwą Radio Puls rozpoczęła nadawanie rozgłośnia diecezji gliwickiej. Na terenie diecezji ukazuje się gliwicka edycja „Gościa Niedzielnego”.

  • Oficjalna strona diecezji gliwickiej: [1]

Bibliografia

H. Jeziorski, Dekanat Żygliński. Diecezja Gliwicka, Bytom-Sucha Góra 1995; Informator Diecezjalny Diecezji Gliwickiej 1993; Rocznik diecezjalny Diecezji Gliwickiej 1992; Breve Apostolskie dot. Patronów Diecezji Gliwickiej: [2]; Biskup gliwicki Jan Wieczorek o swojej diecezji, [w:] Leksykon Kościoła Katolickiego w Polsce, red. M. Igielski, Warszawa 2003, s. 55; Wiadomości KAI (25 III 2012); J. Kopiec, Diecezja Gliwicka: dzieje i współczesność, Gliwice 1999; Mapa: [3]