Gałuszka Alojzy

Z e-ncyklopedia

Gałuszka Alojzy (1881-1945), proboszcz w Strumieniu

Urodził się 21 czerwca 1881 w Cierlicku na Zaolziu. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum polskim w Cieszynie, gdzie w 1903 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Widnawie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1907 w Widnawie. Jako wikariusz duszpasterzował w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie i w Łazach. Następnie przez kilka lat pełnił funkcję katechety w polskiej prywatnej szkole realnej w Orłowej. W 1913 roku został mianowany proboszczem parafii Narodzenia NMP w Kończycach Małych, a dziesięć lat później proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich. W marcu 1929 roku bp A. Lisiecki mianował go proboszczem parafii św. Barbary w Strumieniu. Ponadto na przełomie 1933 i 1934 roku pełnił obowiązki administratora ex currendo w parafii MB Śnieżnej w Zarzeczu.

W parafii strumieńskiej opiekował się różnymi organizacjami katolickimi: Katolickim Stowarzyszeniem Mężów, III Zakonem św. Franciszka z Asyżu, Bractwem Szkaplerza, Katolickim Stowarzyszeniem Kobiet, Sodalicją Panien, Bractwem Różańcowym, Apostolstwem Modlitwy, Żywym Różańcem i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej, z oddziałem w Strumieniu i w Zabłociu. Lata jego pracy proboszczowskiej zbiegały się z pełnieniem przez niego funkcji wicedziekana, a potem dziekana dekanatu strumieńskiego. Był także wizytatorem nauki religii dla szkół powszechnych, najpierw w Strumieniu, Pruchnej i Kończycach Małych, a następnie w Kończycach Wielkich, Zebrzydowicach, Ochabach i Zarzeczu. Zginął 15 lutego 1945 w Strumieniu podczas działań wojennych, gdy na budynek domu parafialnego spadła bomba. Został pochowany z Strumieniu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Alojzego Gałuszki; Schematyzm 1927-1947; WD 1929, nr 2, s. 22; Myszor, Historia diecezji, s. 397; Represje wobec duchowieństwa, s. 28, 92; Wojskowa służba, s. 145; Martyrologium, s. 175.