Katolickie Stowarzyszenie Mężów

Z e-ncyklopedia

Katolickie Stowarzyszenie Mężów stanowiło część składową Akcji Katolickiej. Zostało zatwierdzone dekretem biskupa Stanisława Adamskiego z 22 lipca 1934. Organizacja ta została utworzona z myślą włączenia świeckich katolików w apostolstwo hierarchiczne Kościoła katolickiego. Miała wspomagać hierarchię w obronie zasad religijnych i moralnych społeczeństwa. Gromadziła w swych szeregach wszystkie mniejsze, często tylko działające w granicach poszczególnych parafii, katolickie stowarzyszenia mężczyzn. Warunkiem przystąpienia do organizacji było ukończenie 25 roku życia.

Początek temu stowarzyszeniu dał pierwszy na Śląsku ogólny zjazd informacyjno - porozumiewawczy zorganizowany przez bpa S. Adamskiego 24 kwietnia 1932 w Katowicach. Wytyczne działalności tej organizacji znalazły się w piśmie skierowanym do uczestników zjazdu, który odbył się 18 czerwca 1933 w Rybniku. Z danych statystycznych wynika, że w lipcu 1938 roku Katolickie Stowarzyszenie Mężów diecezji katowickiej liczyło ok. 24 tys. członków w 215 oddziałach. Organizacja ta występowała w obronie szkoły katolickiej na Śląsku, usiłowała budować zorganizowaną, wpływową opinię katolicką dla zwalczania komunizmu, bezbożnictwa i masonerii na Śląsku i w całym kraju.

Bibliografia

Akcja Katolicka na Śląsku, Katowice 1938, s. 55; J. Dziwoki, Akcja Katolicka w diecezji katowickiej, SSHT, T. 25/26, Katowice 1992 - 93, s. 292.