Płaza Marek

Z e-ncyklopedia

Płaza Marek (1962-), proboszcz parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie

Urodził się 23 lipca 1962 w Chorzowie w rodzinie Stanisława i Jadwigi z domu Praska. Pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym. Po ukończeniu nauki w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych nr 2 w Chorzowie i zdaniu matury w 1981 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Tam odbył naukę w ramach studiów teologicznych uzyskując tytuł magistra. W czasie formacji w roku akademickim 1984/1985 odbywał staż pracy na budowie Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach. 8 marca 1987 przyjął święcenia diakonatu w parafii św. Floriana w Chorzowie, a 14 maja 1988 święcenia kapłańskie w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Po święceniach w 1988 roku rozpoczął posługę w parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. Po trzech latach w 1991 roku został posłany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Piotrowicach, a w 2001 roku do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Pozostawał tam na urzędzie wikarego i od 2005 roku pełnił funkcję kapelana Policji oraz Szpitala MSWiA w Katowicach. W 2008 roku został mianowany proboszczem parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie. W parafii opiekuje się grupą charytatywną oraz Apostolstwem Dobrej Śmierci, prowadzi katechezę dorosłych. Jest redaktorem gazetki parafialnej „Króluj nam Chryste”. Pełni funkcję wicedziekana dekanatu Lędziny.

Bibliografia

Schematyzm Archidiecezji Katowickiej 2015, pchk.katowice.opoka.org.pl