Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Piotrowicach

Z e-ncyklopedia
Piotrowice2.jpg

Pierwotnie Piotrowice należały do parafii św. Wojciecha w Mikołowie. W 1928 roku rodzina Żychoń podarowała 1,25 ha oraz dom na rzecz parafii mikołowskiej. 30 lipca 1930 rozpoczęto budowę kościoła, nad którą czuwał ks. Anastazy Muża. Z powodu niewystarczających środków finansowych postanowiono wybudować tymczasowo kościół drewniany, który poświęcił 26 października 1930 ks. Wilhelm Kasperlik. W następnych latach biskup katowicki ustanowił kurację (1 maja 1931) i parafię (1 listopada 1936). W 1936 roku liczba wiernych wynosiła 10 tys.

W 1956 roku ks. Muża rozpoczął starania o budowę nowego kościoła, lecz wobec braku zezwolenia na budowę jego następca ks. Waldemar Dekiel część zgromadzonych środków przeznaczył na przebudowę dotychczasowego prezbiterium. Zezwolenie otrzymano w 1970 roku. Budowę murowanego kościoła według projektu inż. Karola Gierlotki i inż. Franciszka Klimka rozpoczęto w 1974 roku. Poświęcenia nowej, północnej części dokonał 19 maja 1977 bp Herbert Bednorz. Po poświęceniu rozebrano stary, drewniany kościół. Wiosną 1978 roku rozpoczęto prace w południowej części budynku. W 1979 roku obie części złączono. Poświęcenia całości dokonał 15 grudnia 1979 biskup Bednorz. Wnętrze kościoła było bardzo skromne – obraz Matki Boskiej Piekarskiej oraz mały krzyż stołowy obok tabernakulum. Drugiego patrona, którym został św. Jan Bosko, ustanowił ks. Dekiel.

Nowy proboszcz, ks. Alojzy Drozd, przy współpracy inż. Karola Gierlotki i inż. Michała Kuczmińskiego oraz artysty - rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego opracował plan przebudowy wnętrza kościoła. Prace rozpoczęto jesienią 1988 roku. Nowy ołtarz główny poświęcono w marcu 1991 roku. We wrześniu 1994 roku z powodu wad budowlanych rozpoczęto kolejną przebudowę kościoła, odmalowano także wnętrze. W 1995 roku wymieniono całkowicie dach kościoła i przeprowadzono remont wieży. W 2001 roku ks. proboszcz Drozd wybudował główny przedsionek, który umieszczono między skrzydłami kościoła. Obecnie kościół składa się z dwuczęściowej nawy głównej oraz bocznej kaplicy poświęconej św. Janowi Bosko.

W parafii wydawana jest gazetka parafialna Sygnaturka.

Patrz także: Karmelici Bosi - Piotrowice

Proboszczowie

Bibliografia

S. Gierlotka, Piotrowice Śląskie, Katowice 2002, s. 42-62; Schematyzm 1993; Dekret erekcji Kuracji Piotrowice, WD 1931, nr 4, s. 39; Dekret dot. zmiany granic parafii, WD 1935, nr 5, s. 196; Dekret erekcji parafii w Piotrowicach, WD 1936, nr 10, s. 382-383; Dekret o zmianie granic parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Piotrowicach a Parafią Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zarzeczu, WA 2006, nr 11, s. 559-560; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 Województwo śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 236; D. Zimoń, Dekret o zmianie granic między parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Piotrowicach a parafią Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Piotrowicach, WA 2005, nr 11, s. 544-545; T. Szulc, Dziesięcioletni plan duszpasterski dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach Piotrowicach, mps w Bibliotece WTL Uś w Katowicach; M. Rzepka, Puls parafii się zmienia. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, GN 2002, nr 26, (dodatek katowicki), s. 28.