Parafia św. Floriana w Chorzowie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Chorzow Florian2.jpg
Chorzow Florian3.jpg
Chorzow Florian4.jpg

Chorzów znajdujący się w centrum aglomeracji śląskiej, wokół sąsiednich miejscowości wyróżniał się dobrze rozwiniętym przemysłem górniczym i hutniczym, który sprzyjał rozwojowi gospodarczemu i ekonomicznemu miasta. Prawa miejskie nadano mu 17 lipca 1868. Po trudnych czasach powstań śląskich ostatecznie ówczesną Królewską Hutę włączono w granice Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwój przemysłu otwierał możliwość stworzenia nowych miejsc pracy, co wiązało się ze wzrostem liczby mieszkańców miasta.

Owocem rozwoju gospodarczego i społecznego w okresie międzywojennym było powstanie na terenie Chorzowa nowych parafii: św. Antoniego, św. Franciszka oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Już przed wybuchem II wojny światowej pojawiały się pierwsze głosy dotyczące utworzenia nowej wspólnoty parafialnej, której patronem byłby św. Florian, opiekun hutników i metalowców. Inicjatywa ta spotkała się ze znaczącym poparciem okolicznych zakładów metalurgicznych, hut oraz pozostałych mieszkańców. Zanim rozpoczęto prace budowlane, 11 maja 1947 w święto św. Floriana uroczyście poświęcono plac budowy, a rok po tym wydarzeniu 9 maja 1948 sufragan katowicki bp Juliusz Bieniek poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Z powodu pogarszającej się sytuacji Kościoła w państwie doszło do przerwania budowy, a do użytku wiernych udostępniono jedynie kryptę. Budowę wznowiono w 1957 roku i dwa lata później, 23 listopada bp koadiutor Herbert Bednorz poświęcił prezbiterium. Dopełnieniem prac budowlanych była uroczysta konsekracja kościoła dokonana 28 października 1961.

Już w 1986 roku powstał projekt, który zakładał by do parafii św. Floriana w Chorzowie sprowadzić relikwie św. Floriana. 4 maja 1993 abp Damian Zimoń konsekrował nowy ołtarz, do którego rok później z udziałem kard. Franciszka Macharskiego złożono relikwie św. Floriana Męczennika. Od 22 czerwca 2001 kościół parafialny św. Floriana stanowi sanktuarium diecezjalne. Wieloletni kult św. Floriana zaowocował licznymi inicjatywami duszpasterskimi, którym patronuje opiekun parafii, ogłoszony 15 lipca 1993 przez Stolicę Apostolską patronem Chorzowa.

Proboszczowie

Bibliografia

R. Szopa, Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie - św. Florian w sztuce Górnego Śląska, [w:] Sanktuaria i miejsca pątnicze w województwie śląskim, red. G. Brożek, Katowice 2005, s. 67-75; Erekcja parafii św. Floriana w Chorzowie, WD 1957, nr 3-4, s. 43-44.