Michałowski Stanisław

Z e-ncyklopedia

Michałowski Stanisław (1958-), proboszcz w Gołkowicach

Michalowski Stanislaw.jpg

Urodził się 3 listopada 1958 w Katowicach w rodzinie Antoniego i Heleny z d. Jasińska. W latach 1977-1984 studiował teologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 roku. W 1983 roku zdobył magisterium z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a w 1991 roku licencjat na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W latach 1984-1986 był wikariuszem w Szarleju; w latach 1986-1990 kapelanem Szpitala Uzdrowiskowego i rektorem kaplicy pw. Opatrzności Bożej w Ustroniu oraz kapelanem Szpitala Reumatologicznego w Ustroniu; w latach 1990-1993 - wikariuszem w parafii św. Stanisława w Żorach; w latach 1993-1995 - wikariuszem w parafii św. Michała w Orzegowie; w latach 1995-2000 - kapelanem Szpitala Miejskiego nr 5 w Katowicach; w latach 2000-2001 - wikariuszem parafii św. Ducha w Bytkowie. Od 2001 roku jest Krajowym Duszpasterzem Apostolstwa Chorych i redaktorem naczelnym miesięcznika „Apostolstwo Chorych”. Od 2001 roku jest Ogólnopolskim Kapelanem Więźniarek Obozów Jenieckich Ravensbrueck; od 2001 roku kapelanem Rodziny Matki Bożej Bolesnej w Katowicach; od 2003 roku kapelanem Katowickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych, a od 2006 roku Dyrektorem Unii Apostolskiej Duchowieństwa w Archidiecezji Katowickiej. W latach 2012-2015 był proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Anny w Gołkowicach. Od 2015 roku jest rezydentem przy parafii św. Anny w Lędzinach.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM