Parafia św. Michała Archanioła w Orzegowie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Orzegow2.jpg
Orzegow1.jpg
Orzegow3.jpg
witraż z wizerunkiem św. Michała Archanioła

Historia miejscowości

Najstarsze informacje dotyczące terenów Orzegowa pochodzą kolejno z lat 1282, 1305 i 1313. Świadczy to o tym, że jest to jedna z najstarszych miejscowości obecnie wchodzących w skład miasta Ruda Śląska. Jak większość okolicznych miejscowości swój rozwój i przejście z terenów wiejskich do aglomeracji miejskiej zawdzięcza pokładom węgla kamiennego, które wydobywane były przez liczne kopalnie. Ten tworzący się potencjał ekonomiczny i społeczny, zaowocował utworzeniem scalonej ludności Orzegowa. Bardzo duży wpływ na powstanie i rozwój wspólnoty parafialnej w Orzegowie miała rodzina Schaffgotschów, która zarządzała pobliskimi kopalniami.

Historia parafii

Swój początek parafia św. Michała Archanioła zawdzięcza przede wszystkim parafii św. Małgorzaty, gdyż to do niej należała ówczesna wieś Orzegów. Erekcja parafii jest datowana na 8 sierpnia 1894, przy czym wzniesienie kościoła zajęło jedynie jeden rok i tak 15 grudnia 1895 nastąpiło uroczyste poświęcenie kościoła. W latach 1911-1915 rozbudowano kościół. Powodem rozbudowy kościoła o dwie wieże od strony wschodniej oraz prezbiterium z zakrystią z zachodu, był brak miejsca dla licznej rzeszy wiernych uczestniczących w nabożeństwach. Stąd też musiała nastąpić kolejna konsekracja kościoła, której 6 października 1918 roku dokonał kard. Adolf Bertman, biskup wrocławski.

Kościół i jego wystrój

Kościół jest wybudowany w stylu neoromańskim i jednonawowym z wizerunkami licznych świętych. W trakcie generalnego remontu w 1999 roku dodano wzorowane na witrażach obrazy na deskach: św. Rafała Kalinowskiego, św. Maksymiliana Kolbe, św. Alberta Chmielowskiego, św. Królowej Jadwigi, św. Kingi, bł. Karoliny Kózkówny, bł. Józefa Czempiela, bł. Emila Szramka. Wraz z przebudową kościoła - jak wyżej wspomniano w latach 1911-1915 - przeniesiono prezbiterium na przeciwną stronę kościoła, dlatego przed ołtarzem znajdują się potężne kolumny utrzymujące strop nad którymi namalowano wizerunki Archaniołów Rafała i Gabriela.

Na terenie parafii znajduje się kaplica w Domu Zakonnym Sióstr Elżbietanek, czynnie uczestniczących w życiu lokalnego Kościoła, a także Dom Pomocy Społecznej Senior ze swoją kaplicą i kapelanem. Parafia posiada także stary cmentarz, na którym pochowana jest matka ks. Konstantego Michalskiego, rektora UJ.

Wśród licznych i popularnych grup parafialnych swoje szczególne miejsce zajmuje grupa Odnowy w Duchu Świętym Arka, która redagowała gazetkę parafialną Pod skrzydłami świętego Michała. Przy znacznym wsparciu proboszcza parafii ks. Józefa Greli, utworzono na terenie parafii Klub Inteligencji Katolickiej. Charakterystyczny jest także charakter parafii, która jak większość wspólnot przemysłu górniczego, odznacza się dużym związkiem z Kościołem i uczestnictwem w nabożeństwach.

Czasopismo parafialne

Chór parafialny

Proboszczowie

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej 2001, s. 453; B. Szczypak-Gwiazda i M. Lublina, Sztuka sakralna Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2005; A. Ratka, Ruda Śląska (1295-1995), Ruda Śląska 1995; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005; D. Głazek, Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) w przemysłowej części Górnego Śląska 1870-1914, Katowice 2003, s. 222; Materiały własne ks. proboszcza Józefa Greli.