Hojka Jerzy

Z e-ncyklopedia

Hojka Jerzy (1939-2016), proboszcz w Gostyni Śląskiej

Hojka Jerzy.jpg

Urodził się 19 lutego 1939 w Piekarach Śląskich w rodzinie Sylwestra, policjanta i Jadwigi z d. Hojka. W 1946 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Piekarach Śląskich. Od 1953 roku kontynuował edukację w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach Śląskich, którą ukończył w 1957 roku złożeniem egzaminu dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia diakonatu 24 czerwca 1962, jak i święcenia kapłańskie 23 czerwca 1963 przyjął w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bp. Herberta Bednorza. Po wakacyjnym zastępstwie w rodzinnej parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich oraz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) pełnił posługę wikariusza w parafiach: św. Marii Magdaleny w Cieszynie (1963-1967; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Świętej Trójcy w Bielsku-Białej (1967-1971; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Andrzeja Boboli w Leszczynach (1971-1972), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju (1972-1975), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pełnił również obowiązki kapelana szpitalnego a także kapelana w sanatorium w Wilchwach (1975-1976) oraz św. Wojciecha w Radzionkowie (1976-1979). 3 czerwca 1979 został mianowany rektorem kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej. 28 listopada 1981 został mianowany proboszczem nowo powstałej 14 września tego roku parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Po uzyskaniu w 1989 roku zgody rozpoczął budowę nowego kościoła. Kościół został konsekrowany 13 września 1997. 31 lipca 2005 przeszedł na emeryturę i zamieszkał na probostwie parafii Miłosierdzia Bożego w Zazdrości. Zmarł 9 września 2016 na probostwie w Zazdrości. Spoczął na cmentarzu parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej 14 września 2016.

Bibliografia

Nekrolog, Kuria Archidiecezjalna w Katowicach; GN 2016, nr 38, (dodatek katowicki),s. II.