Parafia św. Andrzeja Boboli w Leszczynach

Z e-ncyklopedia
Leszczyny Boboli.jpg

Historia

Istnienie parafii leszczyńskiej w źródłach po raz pierwszy zostało odnotowane w 1376 roku. W 1447 roku została ona oszacowana na 3 grosze praskie. Drewniany kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej zbudowano w 1594 roku, zaś w 1606 roku cieśla Jan Ozga (Ożga) - napis na jednej z belek - dobudował do niego wieżę. Jego opis został zamieszczony w protokole wizytacyjnym z 1679 roku. W tym czasie właściciele majątku leszczyńskiego, Bernard i Katarzyna Spigel ufundowali do kościoła barokowy ołtarz. Po zakończeniu działań wojennych odprawianie nabożeństw zostało przeniesione do nowego kościoła, a drewniany kościół służył jedynie celom katechetycznym. Stąd też w 1981 roku podjęto decyzję o jego przeniesieniu do Palowic.

Parafia leszczyńska uległa znacznym zniszczeniom podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648), stąd też została przyłączona do Bujakowa. W 1738 roku zaś utraciła samodzielność na rzecz Bełku. Jej ponowne erygowanie nastąpiło w 1911 roku.

Pomysłodawcą postawienia nowego kościoła w Leszczynach był ks. Józef Komorek. Jednakże samego dzieła budowy podjął się ks. Adolf Pojda. Projekt architektoniczny kościoła opracował Rafał Szymura. Poświęcenia kamienia węgielnego 10 października 1937 dokonał ks. infułat Wilhelm Kasperlik. W stanie surowym kościół był już gotowy w 1939 roku. Wyposażeniem wnętrza zajął się ks. Rafał Kaczmarczyk, następca ks. Pojdy. Pierwsza Msza św. została tutaj odprawiona w 1940 roku w uroczystość Trójcy Świętej. Sprawowanie nabożeństw kontynuowano w każdą kolejną niedzielę, pomimo iż formalną zgodę uzyskano dopiero w 1942 roku. Poświęcenie kościoła nastąpiło 16 lipca 1944 przez ks. Franciszka Woźnicę. Głównym i pierwszym patronem parafii pozostała Trójca Święta, drugim św. Andrzej Bobola.

Szczególnie trudnym okresem dla miejscowości był styczeń 1945 roku. Podczas przechodzenia frontu wieś została częściowo ewakuowana. Przez Leszczyny prowadziła też droga ewakuacyjna obozu Auschwitz, tzw. marsz śmierci. 29 stycznia 1945, 288 więźniów zostało rozstrzelanych w pobliżu stacji w Rzędówce. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do naprawiania zniszczeń, wykończenia wnętrza kościoła, zagospodarowania obejścia oraz założono nowy cmentarz. Dzięki staraniom proboszcza ks. Wilhelma Dłucika w latach 50. XX wieku w Leszczynach osiadły siostry elżbietanki. Ich klasztor znajdował się tutaj do 1992 roku. Do kościoła zostały również sprowadzone relikwie św. Franciszka z Asyżu. W jednym z bocznych ołtarzy stanęła figura Matki Boskiej Fatimskiej pochodząca z 1955 roku. W maju 2012 roku kościół wzbogacił się o kolejne ołtarze boczne - bł. ks. Jerzego Popiełuszki i wtedy jeszcze błogosławionego, dziś już św. Jana Pawła II. Obecnie parafia leszczyńska należy do dekanatu Dębieńsko i liczy prawie 12 tys. parafian. Co roku organizowany jest Festiwal Piosenki Religijnej Kanaan.

Stowarzyszenia działające na terenie parafii

Gazetka parafialna

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret dot. zmiany granic parafii, WD 1927, nr 9, s. 55; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 Województwo Śląskie, cz. 1 diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 180; A. Ostroch, Historia kościoła w Leszczynach, [online], adres: [1], [10 IV 2010]; M. Wojtczak, Historia parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Leszczynach w latach 1945–1995, pr. mgr Uniwersytet Opolski, Opole 2001; M. Sarapkiewicz, Ponad siedem wieków wiary, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 44( 312), s. 18; P. Kucharczyk, Bije - nie zabije..., GN 2013, nr 47, (dodatek katowicki), s. 6.