Dominikanie - bibliografia

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
  • Bukała Marcin, Dominikanie wrocławscy jako studenci i wykładowcy studiów generalnych prowincji angielskiej w pierwszej połowie XV w., Sobótka 2000, nr 4, s. 557-564. [źródła, dominikanie, edukacja]
  • Gerlic Henryk, Dominikanie w Gliwicach, RMG 15 (2000), cz. 1, s. 395-410. [dominikanie]
  • Kielar Paweł, Początki zakonu dominikańskiego w Polsce, NPrz. 39 (1973), s. 17-102.
  • Kłoczowski Jerzy, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, Lublin 1965.
  • Mazur Zygmunt, Powstanie i działalność inkwizycji dominikańskiej na Śląsku w XIV w., NPrz. 39 (1973), s. 181-191.
  • Niedziela Maurycy L., Przejście dominikańskch klasztorów śląskich z prowincji polskiej do czeskiej w pierwszych latach XVIII w., Sobótka 1984, nr 4, s. 635-639.
  • Niedziela Maurycy Lucjan, Klasztor dominikanów i jego parafia św. Wojciecha we Wrocławiu w czasach przeorstwa o. Szczepana Jaroszewskiego (1963-1969), [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50 –leciu, red. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 165-175.
  • Spież Jan Andrzej, Historiografia dominikanów Śląskich w XVIII wieku [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 233-250.
  • Szymański Jarosław, Johannes Swenkenfeldt – inquisitor et martyr, Sobótka 2003, nr 1, s. 1-17. [sekty, herezje inkwizycja, dominikanie, J. Swenkenfeldt, bp. Nanker
  • Wółkiewicz Ewa, Inwentarz konwentu dominikanów w Opolu z 1609 roku, STHSO 21 (2001), s. 375 – 382. [zakony, dominikanie]

Zakony