Salwatorianie - bibliografia

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Salwatorianie

  • Kiełbasa Antoni, Badania nad pochodzeniem kandydatów do stanu duchownego na przełomie XIX I XX wieku, [w:] Millenium Kościoła na Śląsku, red. Jan Kopiec, Opole 2000, s. 155-185, [ na przykładzie salwatorianów].
  • Kiełbasa Antoni, Działalność dydaktyczno-wychowawcza salwatorianów w Mikołowie na tle rozwoju szkolnictwa zakonów męskich na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 148-180.
  • Kiełbasa Antoni, Fünfzigjähriges Bestehen des Priester- seminars der Salvatorianer in Heinzendorf/ Bagno in Schlesien 1953-2003. Wiederbelebung des Ordenslebens in Schlesien nach Säkularisation, Kulturkampf und Kommunismus, ASKG 61 (2003), s. 225-242. [zakony, salwatorianie]
  • Kiełbasa Antoni, Fünfzigjähriges Bestehen des Priester- seminars der Salvatorianer in Heinzendorf/ Bagno in Schlesien 1953-2003. Wiederbelebung des Ordenslebens in Schlesien nach Säkularisation, Kulturkampf und Kommunismus, ASKG 61 (2003), s. 225-242. [salwatorianie]
  • Kiełbasa Antoni, Kandydaci do zgromadzenia salwatorianów pochodzący z ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska w latach 1881-1903, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 20 (1992), s. 58-70.
  • Kiełbasa Antoni, Próba nawiązania współpracy ks. Jordana – założyciela Zgromadzenia Salwatorianów - z wydawnictwem Karola Miarki, Zaranie Śląskie (2000), nr 1-2 s. 69-82. [ks. Jordan, salwatorianie].
  • Kiełbasa Antoni, Represje wobec salwatorianów na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. S. A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 105-118.
  • Kiełbasa Antoni, Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881-1903, t. 1-2, t. 2: Dokumentacja, Wrocław 1998.
  • Salwatorianie w Polsce 1900-1975, opr. zb., red. Antoni Kiełbasa, Rzym-Kraków 1975.
  • Wykaz salezjanów zmarłych tragicznie w latach 1939-1945, Pokłosie Salezjańskie 24 (1946), nr 11, s. 24-28.


Zakony