Cystersi - bibliografia

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Dąbrowski Henryk, Uformowanie się wielkiej własności feudalnej klasztoru cystersów w Henrykowie, Roczniki Historyczne R. 1956, s. 109-145, [rec.] Korta Wacław, Sobótka 1957, nr 1, s. 91-96. [cystersi]
 • Dąbrowski Henryk, Uwagi nad początkami opactwa cystersów w Lubiążu, Sobótka 1958, nr 2, s. 169-177. [cystersi]
 • Fitych Tadeusz, Cystersi w Krzeszowie jako propagatorzy kultu św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII w., Colloquium Salutis 10 (1978), s. 121-146. [cystersi]
 • Fitych Tadeusz, Opactwo cystersów krzeszowickich -czołowy ośrodek śląskiej kontrreformacji, Sobótka 1984, nr 4, s. 539-559. [cystersi]
 • Gawelczyk Henryk, Kontakty cystersów jemielnickich z Jasną Górą od połowy XVII w. do sekularyzacji, STHSO 10 (1983), s. 191-196. [cystersi]
 • Gawelczyk Henryk, Opat Bernard Bogaczyński z Jemielnicy (1655-1666), STHSO 13 (1992), s. 227-252. [cystersi]
 • Gawelczyk Henryk, Służba Boża w klasztorze cystersów w Jemielnicy od XVII wieku do sekularyzacji, STHSO 14 (1993), s. 237-251. [cystersi]
 • Gessner Adolf, Abtei Rauden in Oberschlesien, Thoerbecke 1952, [cystersi, Rudy].
 • Gottschalk Joseph, Die Bedeutung der Zisterzienser für Ostsiedlung, besonders in Schlesien. Ein Literaturbericht, ZfO 15 (1966), s. 67-106. [cystersi]
 • Górka Olgierd, Studia nad dziejami Śląska. Najstarsza tradycja opactwa cysterskiego w Lubiążu, Lwów 1911. [cystersi]
 • Górka Olgierd, Über die Anfänge des Klosters Leubus, Breslau 1913.
 • Grüger Heinrich, „Alles Böse kommt von Böhmen“? Das Verhältnis der schlesichen Zisterzienser zu Böhmen bis zur Reformation. Mit einer Karte, ASKG 62 (2004), s. 147-161. [zakony, cystersi]
 • Grüger Heinrich, Der Konvent von Heinrichau von der Reformation bis zur Säkularisation (1810), ASKG 35 (1977), s. 65-102. tenże, 2. Teil: Die preußische Zeit (1742—1810). 3.Teil 37 (1979), s. 157-184.
 • Grüger Heinrich, Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280-1550), Teil l, ASKG 31 (1973), s. 36-69.
 • Grüger Heinrich, Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280-1550). Der Nekrolog als historische Quelle, ASKG 33 (1975), s. 9-27.
 • Grüger Heinrich, Die Zisterzienser in Schlesien und ihre Bedeutung für barocke Frömmigkeit und Kultur, ASKG 44 (1986), s. 67-80. [cystersi]
 • Hörsch Markus, Zur kunstgeschichtlichen Stellung der Zisterzienserklöster des Bistums Breslau im Mittelalter, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, [...], s. 353-392.
 • Kaczmarek Krzysztof, Śląskie Żory czy duńskie Soro? Uwagi o studiach polskich cystersów w Erfurcie w średniowieczu, Sobótka, nr 3-4, s. 255-259. [cystersi]
 • Koenighaus Waldemar, Wrocław a dobra “martwej ręki”. Uwagi o dobrach i prawach zamiejscowych instytucji kościelnych w obrębie średniowiecznego Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem zakonu cystersów, Sobótka 2006, nr 1, s. 85 – 94. [majątki i dobra kościelne, dobra „martwej ręki”, zakon cystersów].
 • Königshaus Waldemar, Der Konvent des Zisterzienserklosters Leubus in seiner persönlichen Zusammensetzung während des Mittelalters, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 1, hrsg. von J. Köhler, R. Bendel, Münster-Hamburg-London 2002, s. 337-352.
 • Kopietz Johannes, Aus der Geschichte des fürstlichen Cistierzenserstiftes Himmelwitz, Oberschlesien 11 (1910), s. 318-324.
 • Królikowski Marek, Jeszcze o fundatorach i pierwotnym uposażeniu klasztoru cysterskiego w Jemielnicy ( XIII – XIV w.), STHSO 23 (2003), s. 355 – 359. [zakony]
 • Królikowski Marek, Jeszcze o fundatorach i pierwotnym uposażeniu klasztoru cysterskiego w Jemielnicy ( XIII – XIV w.), STHOP 23 (2003), s. 355 – 359. [zakony]
 • Lenczowski Franciszek, Wśród śląskich klasztorów cysterskich. Fundacja w Krzeszowie i jej początki, NPrz. 52 (1979), s. 49-58.
 • Lenczowski Franciszek, Zarys działalności cystersów kamienieckich na Śląsku w wiekach średnich, Kwartalnik Opolski 1963, nr 2, s. 25-38.
 • Lenczowski Franciszek, Zarys dziejów klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowskim na Śląsku w wiekach średnich, NPrz. 19 (1964), s. 61-103.
 • Nowack Alfons, Die Priester der Zisterzienserabtei Rauden O.S. 1682-1810, Breslau 1935.
 • Nowak Jan, Kronika miasta i powiatu Tarnowskie góry, najstarsze dzieje Śląska i ziemi Bytomsko-Tarnogórskiej. Dzieje pierwszego Górnictwa w Polsce, Tarnowskie góry 1927.
 • Panic Idzi, Uwagi na temat okoliczności fundacji klasztorów cystersów na Górnym Śląsku we wczesnym średniowieczu, [w:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003, s. 97 – 106.
 • Potthast August, Geschichte der ehemaligen Cistercienserabtei Rauden in Oberschlesien. Festgabe... Leobschütz 1858.
 • Rajman Jerzy, Jemielnica: wieś i klasztor cysterski na Górnym Śląsku, Katowice 1995.
 • Rybandt Stanisław, Datowane wzmianki imienne z okresu średniowiecza o opatach i mnichach cysterskich w Rudach, Sobótka 1977, nr 4, s. 497-500.
 • Rybandt Stanisław, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Wrocław 1977.
 • Stelmach Roman [rec:] K. Charvatowa, Dejiny Cisterckeho Radu v Cechach, Praha 1998, [w:] Sobótka 2000, nr 1, s. 122- 125. [cystersi]
 • Stelmach Roman [rec:] red. A.M Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Monasticon Cisterciensis Poloniae, [w:] Sobótka 2000, nr 1, s. 119- 122. [cystersi]
 • Wawoczny Grzegorz, Rudy. Magiczne miejsce. Biblioteka Ziemi Raciborskiej, Racibórz 1999.
 • Wielgosz Z., Wielka własność cysterska w osadnictwie pogranicza Śląska i Wielkopolski, Poznań 1964, [rec.] Korta Wacław Sobótka 1966, nr 3, s. 462-468.
 • Wolnik Franciszek, Wpływ cystersów na kulturę Śląska, STHSO 24 (2004), s. 357 – 379. [cystersi, zakony]
 • Wroński Marek, Wyjaśnienie problemu domniemanej działalności zakonu cystersów w Reptach Tarnowickich i Opatowicach, Zeszyty Tarnogórskie 1986 nr 1, s. 78-87.
 • Zieliński Andrzej, Przez siedem opactw. Śladami cystersów na Śląsku, Wrocław 1997.


Zakony