Jezuici - bibliografia

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Badura Piotr [rec:] K. Puchowski, Edukacja historyczna jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565- 1773, Gdańsk 1999, [w:] Sobótka 2000, nr 2, s. 309- 312 [jezuici, działalność edukacyjna]
 • Badura Piotr Jerzy, Wanda Musialik, Jezuici na Śląsku. Uwagi do listu z sierpnia 1945 r., Śląsk Opolski 1999 nr 3, s. 58-63. [jezuici]
 • Dola Kazimierz, Zakon Joannitów na Śląsku do połowy XIV w., STHSO 3 (1973), s. 43-86.[joannici]
 • Fischer Karl Adolf Franz, Jesuiten in Breslau, ASKG 38 (1980), s. 121-174. [jezuici]
 • Franek Józef, Dzieje placówki jezuickiej w Cieszynie w okresie kontrreformacji, Cieszyn 1939, mps Biblioteka WTL UŚ. [jezuici]
 • Gancarczyk Krystyna, W kwestii początku zakonu joannitów na Śląsku, Sobótka 1985, nr 2, s. 191-201. [joannici]
 • Henkel Willi, Florian Bahr (1706-1771), ein schlesischer Jesuitenmissio¬nar in China und Musiker am Hof in Peking, ASKG 34 (1976), s. 59-92. [jezuici]
 • Historia misji Towarzystwa Jezusowego w Białej [1708-1769], opr. I. Panic i J. Polak, Bielsko-Biała 1996. [jezuici]
 • Kiedos Józef, Jezuici i ich udział w katolickiej reformie kościelnej na Śląsku Cieszyńskim w XVII i XVIII w., SSHT 23/24 (1990-91), s. 247-254.
 • Gerlic Henryk, Wątki śląskie w Encyklopedii Jezuitów Polskich, RMG 13 (1998), s. 315-317. [jezuici]
 • Laslowski Ernst, Das Wirken der *zuiten in Oberschlesien, ASKG 1 (1936), s. 157-166.
 • Lec Zdzisław, Działalność jezuitów w Brzegu w latach 1681-1776, Wrocław 1990.
 • Lec Zdzisław, Działalność jezuitów w Raciborowicach (Bolesławcu), i Świerzawie w XVII wieku, Legnickie Wiadomości Diecezjalne 1993 nr 1, s. 65-72.
 • Lec Zdzisław, Historia zakonu jezuitów w Świdnicy (1629-1776), Rocznik Świdnicki 1990-1991, s. 5-32.
 • Grzebień Ludwik SJ, Obecność jezuitów na ziemi gliwickiej od XVI do XX w., RMG 15 (2000), ss. 441-462. [jezuici]
 • Hoffmann Hermann, Die Jesuiten in Brieg, bmrw. [jezuici]
 • Hoffmann Hermann, Die Jesuiten in Oppeln, Breslau 1934. [jezuici]
 • Hoffmann Hermann, Die Jesuiten in Schweidnitz, Schweidnitz 1930. [jezuici]
 • Hoffmann Hermann, Friedrich II. von Preußen und die Aufhebung der Gesellschaft Jesu, Roma 1969. [jezuici]
 • Lec Zdzisław, Jezuici w granicach diecezji legnickiej do 1776 roku, [w:] Wierność i obrona wiary. Charakterystyka Kościoła w obecnych granicach Diecezji Legnickiej, red. S. Araszczuk, Legnica 1996, s. 81-92; tożsame: [w:] Dziedzictwo wiary Diecezji Legnickiej, red. S. Araszczuk, Legnica 1997, s. 93-104.
 • Lec Zdzisław, Jezuici we Wroclawiu (1581-1776), Wrocław 1995.
 • Lec Zdzisław, Jezuickie stacje misyjne, rezydencje i kolegia na Śląsku w latach 1580-1776, [w:] Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza [...], red. ks. I. Dec, t. 1, Wrocław 2000, s. 159-164.
 • Lec Zdzisław, Nieco uwag o dziejach i działalności jezuitów w Opolu w latach 1667-1776, STHSO 15 (1995), s. 385-394.
 • Lec Zdzisław, Placówki jezuickie na Śląsku do kasaty zakonu [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 83-91.
 • Lec Zdzisław, Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego we Wrocławiu w latach 1638-1648, Wrocławski Przegląd Teologiczny 1 (1993), nr 2, s. 75-82.
 • Lec Zdzisław, Stosunek władz kościelnych i zgromadzeń zakonnych oraz praca nad nawracaniem innowierców w działalności jezuitów wrocławskich w latach 1581-1595 i 1638-1776, Horyzonty Wiary 6 (1995), nr 4, s. 75-85.
 • Lec Zdzisław, Z dziejów i działalności jezuitów w Legnicy w latach 1689-1776, [w:] Słowo nieskowane. Księga jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. A. Nowicki i J. Tyrawa, Wrocław 1998, s. 641-647.
 • Musialik Wanda, Mieszkańcy pruskiego Śląska a Towarzystwo Jezusowe w XIX w. i pierwszej połowie XX w. [w:] Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi, Kraków 2001, s. 411-427.
 • Rabe Garsten, Zur Quellenlage der Breslauer Jesuiten. Ein Inventar aus dem ehemaligen böhmischen Provinzialarchiv der Gesellschaft Jesu, ASKG 55 (1997), s. 225.
 • Rok Bogdan, Rola jezuitów wrocławskich w dysponowaniu wiernych na śmierć w XVIII wieku, [w:] Studia i materiały z dziejów nowożytnych, red. K. Matwijowski, Wrocław 1994, s. 113-118.
 • Rothe Alfred, Schlesische Jesuiten aus dem 19. Jahrhundert, ASKG 18 (1960), s. 217-271, [m. in biogramy jezuitow misji z 1851].
 • Rudzki Janusz, Działalność oo. Jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach w latach 1905-1985, Katowice 1986, mps Biblioteka WTL UŚ.
 • Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim. Studium ekumeniczne, red. J. Budniak, K. Mozor, Kraków 2005.
 • Wieszak A., Jezuici w Opolu, Wiadomości z Prowincji Małopolskiej 7 (1957), s. 229-233.
 • Wojaczek Krzysztof, Działalność Towarzystwa Jezusowego na terenie Diecezji Katowickiej w latach 1925-1992, Katowice 1996, mps Biblioteka WTL UŚ.


Zakony