Wykaz skrótów

Z e-ncyklopedia
 • ABiMK = Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
 • ASKG = Archiv für schlesische~Kirchengeschichte
 • abp = arcybiskup
 • bp = biskup
 • Darstellungen = Darstellungen zur schlesischen Geschichte
 • EPS = Encyklopedia Powstań Śląskich
 • GN = Gość Niedzielny
 • kard.= kardynał
 • ks. = ksiądz
 • mps= maszynopis
 • nauk. = naukowa
 • NPrz.= Nasza Przeszłość
 • opr. = opracował
 • PN = Posłaniec Niedzielny
 • przekł. = przekład
 • pw. = pod wezwaniem
 • RAA = Rozporządzenia Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego
 • RLZ = Ratibor-Leobschützer Zeitung
 • RMG = Rocznik Muzeum w Gliwicach
 • RTPN = Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
 • RTSO = Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego
 • SBKS = Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce
 • SK = Schlesisches Kirchenblatt
 • SP = Schlesische Provinzialblätter
 • SPa = Schlesisches Pastoralblatt
 • SPTKA= Słownik Polskich Teologów Katolickich
 • SV = Schlesiens Vorzeit
 • SMF = Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska. Red. nauk. Alfred Puzio, t. 2 Biograficzny (A-Z), Katowice 1995
 • Sobótka = Kwartalnik Historyczny „Sobótka”
 • Schlesier 1 i nn. = Bd. 1: Schlesier des 19. Jahrhunderts, hrsg. von F. Andreae, M. Hippe, O. Schwarzer, Breslau 1922; Bd 2: Schlesier des 18. und 19 Jahrhunderts; Bd 3: Schlesier des 17. bis 19. Jahrhunderts, hrsg. von F. Andreae, M. Hippe, P. Knötel, O. Schwarzer, Breslau 1928; Bd. 4: Schlesier des 16. bis 19 Jahrhundert, hrsg. von F. Andreae, E. Graber, M. Hippe, Breslau 1931; Bd. 5: Schlesier des 15. bis 20 Jahrhunderts, hrsg. von H. Neubach, L. Petry, Würzburg 1968; Bd. 6: Schlesier des 15. bis 20 Jahrhunderts, hrsg. von J. J. Menzel, L. Petry, Sigmaringen 1990.
 • SSHT = Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
 • STHSO = Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
 • TBG = Towarzystwo Bożego Grobu - czasopismo
 • WA (kat)= Wiadomości Archidiecezjalne (katowickie)
 • WD (kat) = Wiadomości Diecezjalne (katowickie)
 • WPT = Wrocławski Przegląd Teologiczny
 • WTL = Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • ZfO = Zeitschrift für Ostforschung, Marburg-Lahn.
 • ZVGSchl= Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesien
 • Ob.Jahr. = Oberschlesisches Jahrbuch

Powrót do układu rzeczowego