Chmura Ferdynand

Z e-ncyklopedia

Chmura Ferdynand (1884-1967)

Urodził się 22 kwietnia 1884 w Szopienicach w rodzinie maszynisty Mikołaja i Marii z d. Pilarek. Po ukończeniu szkoły ludowej przez rok uczył się prywatnie w Mysłowicach. W latach 1897-1902 był uczniem gimnazjum w Bytomiu. Tam zdał egzamin dojrzałości. W lipcu 1902 roku, mając 18 lat, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Dwa lata nowicjatu spędził w Starej Wsi. Następnie, do 1908 roku, przebywał w Nowym Sączu, gdzie odbył trzyletni humaniorat oraz trzyletnie studium filozofii. Teologię studiował w Collegium Maximus w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 6 kwietnia 1915 w Krakowie z rąk bpa Józefa Pelczara. W strukturach Towarzystwa Jezusowego pełnił najpierw funkcję operariusza w Cieszynie, Zakopanem i Stanisławowie. W latach 1920-1921 współpracował z Przeglądem Powszechnym. Następnie był nauczycielem języków w Małym Seminarium w Chełmie Lubelskim, w konwikcie w Chyrowie i w konwikcie w Starej Wsi. W latach 1926-1929 pełnił funkcję operariusza w Czechowicach i Rudzie. W styczniu 1929 roku opuścił zakon jezuitów i został inkardynowany do diecezji częstochowskiej. W tym samym roku otrzymał stanowisko katechety i nauczyciela języka niemieckiego w Prywatnym Gimnazjum w Wieluniu. Od 1934 roku był proboszczem w parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie k. Radomska. Cztery lata później bp Teodor Kubina mianował go proboszczem w parafii Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach.

W czasie II wojny światowej ks. Chmura znalazł się na terenie diecezji katowickiej. Od listopada do grudnia 1943 roku pomagał w duszpasterstwie w parafii NSPJ w Boguszowicach. Następnie został skierowany do parafii św. Klemensa Papieża w Miedźnej. Otrzymał wówczas polecenie objęcia opieką duszpasterską mieszkańców Góry. W latach 1949-1950 dokonał rozbudowy znajdującego się tam zabytkowego kościoła św. Barbary. Postarał się też o wybudowanie probostwa i budynku gospodarczego. We wrześniu 1951 roku bp Stanisław Adamski mianował go w Górze kuratusem. Rok później ks. Chmura przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Czechowicach. W ostatnich latach życia, ze względu na pogarszający się stan jego zdrowia, otrzymał zezwolenie na odprawianie Mszy św. w kaplicy domowej. Zmarł 4 grudnia 1967 w Czechowicach i tam został pochowany. Uroczystościom pogrzebowym w Czechowicach przewodniczył bp Józef Kurpas.

Bibliografia

Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego. t. 1, Kapłani wyświęceni do 1922 roku, cz. 2, Kapłani wyświęceni w latach 1901-1922, zebrał i opr. E. Nalepa, Katowice 1999, s. 223-224.