Budniok Stanisław

Z e-ncyklopedia

Budniok Stanisław (1937-1998), proboszcz w Moszczenicy

Budniok Stanislaw.jpg

Urodził się 5 października 1937 w Mazańcowicach k. Czechowic Dziedzic w rodzinie kolejarza Alojzego i Elżbiety z d. Mola. Wykształcenie średnie zdobył (1952-1957) w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka: klasy VIII i IX w Tarnowskich Górach, klasy X i XI w Katowicach. W międzyczasie rodzice przenieśli się w 1954 roku na teren sąsiedniej parafii św. Katarzyny w Czechowicach. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Pracę dyplomową pt. Proroctwo Iz. 7,14 w świetle egzegezy napisał pod kierunkiem ks. prof. Aleksego Klawka. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 z rąk bpa H. Bednorza.

Po święceniach kapłańskich i urlopie (24 maja - 7 lipca) miał zastępstwa wakacyjne w parafiach: św. Jerzego w Mszanie (7 lipca - 3 sierpnia) i św. Katarzyny w Czechowicach (3–30 sierpnia 1963, obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Następnie pracował w charakterze wikariusza w następujących parafiach: św. Jerzego w Mszanie (31 sierpnia 1963 - 1 września 1967), Przemienienia Pańskiego w Katowicach (2 września 1967 - 29 sierpnia 1971), św. Antoniego w Dąbrówce Małej (30 sierpnia - 19 listopada 1971), Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (20 listopada 1971 - 16 lutego 1979). Od 17 lutego 1979 został wikariuszem ekonomem i od 23 marca tegoż roku proboszczem parafii MB Różańcowej w Moszczenicy Śląskiej, gdzie przez 19 lat duszpasterzował do swojej śmierci. Od 4 września 1990 był katechetą w Szkole Podstawowej nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Moszczenicy.

Jako proboszcz parafii w Moszczenicy dał się poznać jako duszpasterz ministrantów, młodzieży i propagator życia oazowego. Prawie corocznie część urlopu poświęcał na prowadzenie rekolekcji oazowych: w 1978 roku i 1979 roku w Jaworzynce, w 1985 roku w Połomi, w 1987 roku w Koniakowie. Prowadził dwukrotnie rekolekcje oazy rodzin: w 1989 roku w Koszęcinie i w 1990 roku w Ligocie k. Bielska. W 1992 roku (11-31 lipca) wyjechał z grupą młodzieży do Taize i Lourdes. W czasie strajków w 1980 roku jako duszpasterz opiekował się strajkującymi górnikami kopalni „Moszczenica". Jako przedstawiciel wikariuszy brał udział w Sesjach I Synodu Diecezji Katowickiej. Od 20 grudnia 1975 był diecezjalnym duszpasterzem ministrantów, a od 26 października 1982 do 1992 roku obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Katowicach. Od 28 kwietnia 1993 do swojej śmierci pełnił funkcję ojca duchownego księży dekanatu Jastrzębie Zdrój. Zmarł nagle 27 października 1998. Jego pogrzeb odbył się 30 października w kościele w Moszczenicy. Spoczął na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Budnioka; Schematyzm 1970-2001; GN 1998, nr 46, s. 18; J. Krętosz, Nekrolog, WD 1998, nr 12, s. 631-633; S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, s. 190, 197, 202; Myszor, Historia diecezji, s. 526; Śp. ks. Stanisław Budniok, Odszedł do Pana [Nekrolog], GN 1998, nr 46, (dodatek katowicki), s. 18; Budniok Stanisław (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 52-53.