Parafia Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy

Z e-ncyklopedia
Moszczenica1.jpg
Moszczenica wnetrze.jpg

Historia pierwszej parafii w Moszczenicy sięga XIII wieku. W tym czasie postawiono we wsi drewniany kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, który mógł być świadectwem istnienia parafii w Moszczenicy. W 1645 roku parafia ta stała się filią parafii św. Bartłomieja w niedalekiej Ruptawie. Parafię w Moszczenicy po wielu staraniach erygowano na nowo dopiero 1 sierpnia 1925.

Duży wzrost ludności w parafii był powodem podjęcie decyzji o budowie nowego kościoła. W 1929 roku zawiązał się komitet budowy, który czynił starania o uzyskanie zgody biskupa i zdobycie odpowiednich funduszy na budowę kościoła. 1 sierpnia 1938 zabytkowy kościółek pw. św. Mikołaja spłonął, udało się jednak uratować kilka cennych przedmiotów m.in. tabernakulum oraz niektóre rzeźby obecnie znajdujące się w kościele pw. św. Józefa w chorzowskim skansenie oraz w Muzeum Archidiecezjalnym. Do celów liturgicznych przystosowano salę w przyparafialnej szkole, która ze względu na zły stan była przeznaczona do rozbiórki. Na stanowisko administratora parafii powołano ks. Maksymiliana Kowalczyka, który 12 grudnia 1939 został proboszczem i budowniczym nowego kościoła. Kościół budowano według projektu architektów Szołdry i Kluzy. Fundamenty zaczęto kopać już w 1939 roku, jednak z powodu wybuchu wojny zaniechano budowy aż do 1947 roku. Przed budowniczymi piętrzyły się coraz to nowe przeszkody. Okazało się, że przechowywane w banku rybnickim pieniądze, pochodzące z odszkodowania za spalony drewniany kościół, straciły wartość. Wielka ofiarność parafian, zarówno jeśli chodzi o środki finansowe, jak i samą pracę przy budowie kościoła, spowodowała, że już 8 października 1950 bp Stanisław Adamski poświęcił kościół w stanie surowym.

W parafii Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy Śląskiej, drogę krzyżową składającą się z pięciu obrazów na blasze miedzianej wykonał artysta rzeźbiarz Stanisław Słodowy z Gliwic w latach 1968-1969.

Z uwagi na obchody Roku Maryjnego ogłoszonego przez papieża Piusa XII, nowo powstały kościół poświęcono opiece Matki Bożej Różańcowej. W 1955 roku parafią wstrząsnęła tragiczna śmierć ówczesnego proboszcza ks. Maksymiliana Kowalczyka, który zginął przysypany gruzami burzonej szkoły przyparafialnej. Kolejne lata to okres ciągłych zmian. Duży wpływ na parafię miało otwarcie KWK „Moszczenica”, co spowodowało zmianę charakteru wsi z rolniczego na przemysłowy oraz spory napływ ludności spoza Śląska do pracy w górnictwie. Ludność parafii w ostatnim 50-leciu zwiększyła się ponad dwukrotnie (z ok. 2 tys. w latach 50. XX wieku do ponad 5150 w 2007 roku). Kościół wymagał wielkich inwestycji, które ciągnęły się przez lata.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Proboszczowie

Bibliografia

Ustanowienie parafii Moszczenica, RAA 1925, nr 28, s. 149; Dzieje Parafii Świętego Mikołaja oraz Matki Boskiej Różańcowej w Moszczenicy, pod red. M. Lisa i E. Dawidejt-Jastrzębskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej, Jastrzębie Zdrój 2007; Moszczenica, dzieje na tle historii mniejszego wodzisławskiego państwa stanowego, Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, Parafia Matki Boskiej Różańcowej, Opole 2007; A. Burda, Tam, gdzie rynek pracy nie istnieje. Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy, GN 2003, nr 2, (dodatek katowicki), s. 28; J. Wilk, Dziękczynienie za dar świątyni, GN 2000, nr 46, (dodatek katowicki), s. 18; J. Wilk, Dwudziestoletnia „Gloria”, GN 2001, nr 8, (dodatek katowicki), s. 18; J. Wilk, Nie tylko na październik..., "Apostolstwo chorych" 2002, nr 10, s. 6–7; J. Wilk, Afryka w Moszczenicy, GN 2003, nr 19, (dodatek katowicki), s. 27.