Schnalke Franciszek

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Schnalke Franciszek (1873-1944), proboszcz w Wodzisławiu

Schnalke Franciszek.jpg

Urodził się 4 grudnia 1873 w Raciborzu. Tam też ukończył gimnazjum i w 1894 roku zdał egzamin maturalny. Następnie rozpoczął studia teologiczne we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1898 przez posługę kard. G. Koppa. W czasie studiów wrocławskich należał do „Kółka Polskiego”. Jako wikariusz pracował m.in. w Bytomiu i Berlinie (parafia św. Jadwigi). Po śmierci proboszcza ks. Henryka Weltike, 22 sierpnia 1911, został ustanowiony proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu. 28 lipca 1915 bp A. Bertram mianował ks. Franciszka Schnalke dziekanem dekanatu wodzisławskiego. 21 stycznia 1923 Administrator Apostolski ks. A. Hlond mianował go konsultorem diecezjalnym, a wraz z powstaniem diecezji katowickiej w 1925 roku, został radcą duchownym.

Miał więc w swojej pracy duszpasterskiej styczność z ludnością polską i niemiecką. Dbał o rozwój bractw i stowarzyszeń kościelnych oraz o Akcję Katolicką i Misję Wewnętrzną. Aranżował misje i rekolekcje parafialne oraz dbał o pogłębienie życia eucharystycznego. Pielęgnował pobożność maryjną i pasyjną: organizował pielgrzymki i Tygodnie Książki Katolickiej, był propagatorem na terenie parafii tygodnika „Gość Niedzielny". Sprawował też opiekę duszpasterską wśród wychowanków domu starców, domu sierot, chorych w szpitalu i więźniów, przebywających w więzieniu śledczym w Wodzisławiu.

Z własnych oszczędności ufundował sierociniec, który w czasie okupacji przymusowo przepisano na własność powiatu. W 1912 roku zakupił nowe organy firmy Berschdorf z Nysy. Zakupił dwa dzwony, które zostały skonfiskowane na początku 1942 roku przez władze hitlerowskie. W 1926 roku zakupił zegar na wieżę kościoła. W 1935 roku z jego inicjatywy powstał w Wodzisławiu wydział parafialny „Caritas". Pod jego opieką rozwijały się prężnie organizacje katolickie i bractwa. Jako jeden z pierwszych kapłanów diecezji katowickiej w 1939 roku posiadał już samochód. Ks. Hilary Gwóźdź - wikary u księdza Franciszka Schnalkego - pisał później o wodzisławskim proboszczu: aczkolwiek pochodził z rodziny niemieckiej, podkreślał, iż w młodości pokochał właśnie Polskę i do Plebiscytu popierał wszystko, co polskie. W dowód uznania jego działalności społecznej ks. Franciszek Schnalke otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. W 1928 roku już poważnie chorował. Zmarł po ciężkiej i długotrwałej chorobie w Wodzisławiu 21 września 1944 i został pochowany na cmentarzu przy kościele parafialnym.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Franciszka Schnalke; F. Maroń, Nekrolog, WD 1971, nr 1-3, s. 50; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 208; J. Myszor, Historia diecezji, s. 84, 85, 111; T. Stolarski, Dzieje duszpasterstwa w parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. w l. 1925-1992, Katowice 2005, mps w Bibliotece WTL, s. 85-86; WD 1926, nr 9, s. 64; 1928, nr 12, s. 83.