Pyka Henryk

Z e-ncyklopedia
Wersja z dnia 00:28, 28 lis 2023 autorstwa Mira (dyskusja | edycje) (dr)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Pyka Henryk (1946-), dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach

Pyka Henryk.jpg

Urodził się 30 grudnia 1946 w Tarnowskich Górach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach (1964) wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po ukończeniu studiów przyjął w 1971 roku święcenia kapłańskie w Katowicach i został skierowany do pracy w duszpasterstwie. Do 1989 roku w pięciu parafiach diecezji katowickiej był wikarym i pełnił obowiązki duszpasterza młodzieży licealnej a także młodzieży akademickiej. W tym czasie podjął studia w zakresie historii sztuki kościelnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Studium Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Kościelnej prowadzone przez Komisję ds. Sztuki Kościelnej przy Konferencji Episkopatu Polski pod kierunkiem ks. prof. Janusza Pasierba. W 1984 roku ukończył Studium Ochrony Zabytków, a w 1992 roku ukończył studia magisterskie w zakresie historii sztuki kościelnej i studia licencjackie uwieńczone dyplomem licencjata teologii na podstawie pracy poświęconej Tryptykowi z dwoma biskupami z Zarzecza w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. W 2009 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy: Treści religijne w twórczości witrażowej Wiktora Ostrzołka. Studium teologiczno-ikonograficzne napisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra P. Maniurki w Katedrze Historii Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

W 1989 roku mianowany został dyrektorem Muzeum Diecezjalnego, później Archidiecezjalnego w Katowicach . W 1992 roku otrzymał nominację na Duszpasterza Środowisk Twórczych i członka Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej. Od 1990 roku jest członkiem Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Pełnił obowiązki wiceprezesa Górnośląskiego Oddziału S.H.S. Wchodzi w skład Rady Muzeum Historii Katowic i Rady Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Rady Programowej Górnośląskiego Centrum Kultury i Rady „Fundacji dla Śląska”.

W latach 1989-2008 zorganizował w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach i Galerii Fra Angelico ponad dwieście wystaw czasowych: historycznych i wystaw sztuki współczesnej. W tym czasie zostało poddanych konserwacji prawie pięćdziesiąt obiektów stanowiących korpus zbiorów muzealnych. Dowodem prowadzonej działalności wystawienniczej, konserwatorskiej i koncertowej są katalogi wystaw i bogate archiwum wydarzeń artystycznych i działań konserwatorskich.

Nagrody: 1994 - Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w Dziedzinie Kultury. 1995 - II Nagroda Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne w roku 1994”. 1997 - Nagroda Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za działalność na rzecz upowszechniania kultury w mieście. Uprawia publicystykę popularną i naukową.

Przechodząc na kapłańską emeryturę podjął posługę w diecezji Linz (Austria). Aktualnie pełni funkcję Pfarrprovisor w parafii Maria Schmolln.

W 2023 roku został laureatem Nagrody im. bł. ks. E. Szramka.

Bibliografia

Pyka Henryk (hasło biograficzne), [w:] Leksykon czeskich i polskich muzealników Górnego Śląska, red. O. Nowak, Katowice 2007, s. 168.