Muzeum Historii Katowic

Z e-ncyklopedia

Muzeum Historii Katowic powstało w 1976 roku z inicjatywy Katowickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W 1979 roku Urząd Miejski w Katowicach przydzielił muzeum budynek lokatorski przy ulicy Józefa Szafranka 9, gdzie wcześniej znajdowało się Społeczne Muzeum. Zostały również przekazane fundusze (w wysokości 500 tys. zł) na wykup lokatorskich mieszkań w tym budynku, jak i na dalszy rozwój muzeum. W pierwszych latach swojego istnienia Muzeum Historii Katowic funkcjonowało jako oddział Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Taki stan rzeczy trwał do 26 stycznia 1983, kiedy to prezydent Miasta w rocznicę wyzwolenia Katowic powołał z dniem 1 stycznia tegoż roku samodzielną placówkę. W 1985 roku zostały zakończone prace remontowe i muzeum było gotowe do przygotowania pierwszej stałej wystawy historycznej.

W 1987 roku została otworzona stała wystawa Dzieje Katowic 1299-1945. W tym samym roku liczba eksponatów MHK wynosiła ponad 57 tys. W Muzeum Historii Katowic istnieją następujące działy: historii miasta Katowic, sztuki współczesnej, historii hutnictwa żelaza i metali kolorowych, naukowo oświatowy, biblioteka i archiwum, działy techniczne i administracyjno księgowy.

Adres strony internetowej www.mhk.katowice.pl

Bibliografia

J. Lipońska-Sajdak, Powstanie i rozwój Muzeum Historii Katowic, [w:] Katowice w 140 rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2006, s. 291-301.