Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

Z e-ncyklopedia
Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

Prof. Tadeusz Dobrowolski w okresie międzywojennym przejął w depozyt zbiory sztuki sakralnej , które miały stanowić ozdobę przyszłego Muzeum Śląskiego. W czasie wojny część zbioru kościelnego zaginęła, a pozostała znalazła się w depozycie Muzeum Śląskiego w Bytomiu. W 1975 roku bp Herbert Bednorz powołał do istnienia Muzeum Diecezjalne, ale dopiero w 1980 roku diecezja katowicka odzyskała swoją własność znajdująca się w Muzeum Bytomskim. Obecnie Muzeum Archidiecezjalne mieści się w jednym ze skrzydeł gmachu kurii. Muzeum zajmuje się inwentaryzacją, gromadzeniem i konserwacją zabytków sztuki sakralnej. Przechowuje nie tylko obiekty zabytkowe sztuki religijnej ale również pamiątki życia religijnego, obiekty treści świeckiej pochodzące z parafii i z darów, przedmioty posiadające związek z regionem i historią diecezji. Placówka weszła w posiadanie kilku kolekcji, m.in. ze zbiorów ks. Emila Szramka, Marii Korfanty Ullmann, a także pamiątek związanych z ruchem "Solidarności". Przy Muzeum działa galeria sztuki współczesnej „Fra Angelico”. W stanie wojennym przy Muzeum skupiła się opozycja polityczna wywodząca się z śląskiego środowiska artystycznego.

Dyrektorzy

Bibliografia

R. Zwoźniakowa, Muzeum Diecezjalne. Świadectwo wiary i kultury, „Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1985”, Katowice 1984, s. 138-139; J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 588-591; Zbiory Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Katowice 1995; Inspiracje śląskim sacrum, jubileuszowa wystawa poplenerowa zorganizowana w 80-rocznicę utworzenia Archidiecezji Katowickiej i 30 rocznicę powstania Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach pod patronatem Prezydenta Katowic Piotra Uszoka, Katowice 2005; H. Pyka, Dzieje muzeów diecezjalnych w Polsce, WD 2005, nr 9, s. 435-454; H. Pyka, Muzeum diecezjalne - muzeum Kościoła, WA 1998, nr 9, s. 420-424; H. Pyka, Sprawozdanie z działalności Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach w roku 1993, WA 1994, nr 5, s. 242-258; H. Pyka, Rola i funkcja Muzeum Archidiecezjalnego w ochronie dziedzictwa kultury Górnego Śląska, [w:] Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1998, s. 160-173; H. Pyka, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, [w:] Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich. Materiały konferencji naukowej pod red. A. Barciaka, Katowice 2002, s. 332-338; H. Pyka, Założenia Ramowe Programu Budowy Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 2006, t. 85, s. 69-75.


Cd. Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach | Powrót do spisu treści