Galeria Fra Angelico w Katowicach

Z e-ncyklopedia
Galeria Fra Angelico

Galeria sztuki współczesnej "Fra Angelico" powstała w 1986 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Katowicach ks. dra Jerzego Myszora. Jej genezy należy szukać w Gołębniku – galerii działającej od 1983 roku przy Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Galeria Fra Angelico stała się miejscem spotkań i wystaw artystów, którzy w stanie wojennym tworzyli niezależne formy działalności kulturalnej. Do pierwszego składu Rady Programowej galerii weszli: Maciej Bieniasz, Andrzej Kowalski, Roman Kalarus, Tadeusz Czober - przewodniczący Śląsko Dąbrowskiego Komitetu Kultury Niezależnej. Galeria była i jest nadal miejscem wystaw, promocji, spotkań artystów i otwartego dialogu Kościoła z postawami artystycznymi i intelektualnymi wyrażającymi się poprzez sztukę.

W latach 1989 - 2012 galerią kierował ks. Henryk Pyka. Po 1989 roku galeria nie zawiesiła swojej działalności mimo że ustała aktywność wielu środowisk twórczych pod patronatem Kościoła. Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach posiada archiwum działalności galerii i dokumentację wystaw w postaci katalogów i plakatów. Od 1986 roku galeria otwarła ogólnopolski konkurs na grafikę artystyczną opatrzony tytułem Ogólnopolskie Biennale Wobec Wartości. W latach 2012 - 2021 kierownikiem galerii był ks. dr Leszek Makówka. W 2021 roku galeria Fra Angelico zakończyła swoją działalność i przeszła do historii.

Bibliografia

Materiały własne autorów.