Skórkiewicz Franciszek

Z e-ncyklopedia

Skórkiewicz Franciszek (1944-)

Skorkiewicz Franciszek.jpg

Urodził się 12 stycznia 1944 w Regulicach. Gdy miał trzy lata rodzina przybyła na Śląsk i zamieszkała najpierw w Katowicach, a potem w Chebziu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Chebziu kontynuował edukację w Niższym Seminarium Duchownym w Katowicach [szkoła średnia prowadzona przez instytucje kościelne]. Tam też w 1962 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. 2 czerwca 1968, po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie , przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pełnił posługę w parafii św. Antoniego w Rybniku (1968-1971) oraz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie (1971-1975; obecnie diecezja bielsko-żywiecka).

W 1975 roku wyjechał do Wiednia, skąd powrócił po dwóch latach. Został wówczas skierowany do parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach (1977-1981), następnie zaś do Wodzisławia Śląskiego (1981-1982). W 1982 roku otrzymał nominację na proboszcza w Dębowcu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Gruntownie wyremontował tam kościół; stworzył również ośrodek rekolekcyjny dla ministrantów z całego Śląska. W tym czasie był także dziekanem dekanatu skoczowskiego. 21 października 1991 został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej. Od 1992 do 1996 roku pozostawał na urzędzie proboszcza parafii św. Antoniego z Padwy w Siemianowicach Śląskich. W 1993 roku powierzono mu stanowisko dziekana dekanatu siemianowickiego. 22 lutego 1997 został proboszczem parafii św. Jadwigi w Rybniku (osiedle "Nowiny"). Rok później, 18 stycznia 1998 otrzymał nominację na stanowisko dziekana dekanatu rybnickiego i był nim przez dwie kadencje (do 2008 roku). W 2000 roku został wyróżniony godnością prałata papieskiego. W Rybniku pełnił funkcję duszpasterza mniejszości niemieckiej. Wspierał również wszelkie inicjatywy w dziedzinie kultury, dlatego też w 2009 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury za kreatywność w upowszechnianiu kultury oraz okazywanie przychylności dla wszelkich działań muzycznych. 25 lipca 2010 podczas Mszy św. pożegnał się z parafią, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Pstrążnej.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 654; Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2005, s. 334; Schematyzm Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2009, s. 428; W. Troszka, Proboszczów dwóch, "Nowiny" 2010, nr 34, s. 9; [1]; [2]; [3]