Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rybnik Jadwigi zewnatrz.jpg
Rybnik Jadwigi wewnatrz.jpg
stan wspołczesny

W źródłach historycznych nazwę Rybnika odnotowano na przełomie IX i X wieku, ale ślady działalności człowieka na ziemi rybnickiej pochodzą już z epoki paleolitu. Nazwa miasta wywodzi się od licznych stawów rybnych znajdujących się na tym obszarze. Na przestrzeni swojego istnienia Rybnik należał kolejno do Polski, Czech, Austrii oraz Prus/Niemiec. Po śmierci księcia Jana Dobrego (1532) wydzielono rybnickie państwo stawowe, obejmujące swym zasięgiem Rybnik oraz kilkanaście okolicznych wsi. Dominium zarządzali m.in. Jerzy Hohenzollern, Wacław Hnedecz, Jan Dubowacz, Zygmunt Sedlnicki. W 1607 roku Rybnik został miastem prywatnym, przechodząc na własność czeskiego rodu Lobkowiców. W 1682 roku majątek nabyła rodzina Węgierskich, której ostatni przedstawiciel - Antoni - w 1788 roku sprzedał rybnickie państwo stanowe Fryderykowi Wilhelmowi II, królowi Prus. Tym samym Rybnik zyskał status miasta immediatowego, bezpośrednio zależnego od władcy.

Czas pruskiego panowania - do 1922 roku - był dosyć korzystnym okresem dla rozwoju Rybnika. Powstały wówczas najpiękniejsze budowle w mieście: ratusz, kościół MB Bolesnej i starostwo powiatowe. W drugiej połowie XX wieku, dzięki wydobyciu węgla kamiennego, dynamicznie wzrosła liczba mieszkańców. Rybnik stał się wówczas 150-tysięcznym miastem. Dzisiaj stanowi centrum edukacyjne, gospodarcze i kulturowe regionu.

Potrzeba utworzenia parafii powstała wraz z rozwojem osiedla mieszkaniowego Maroko-Nowiny. Bp Herbert Bednorz przez dłuższy czas starał się u władz komunistycznych o zgodę na budowę kościoła, uzyskując ją w 1980 roku. Wikariuszem parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku wraz z nakazem stworzenia nowej wspólnoty został ks. Henryk Jośko. Duszpasterstwo na Nowinach zaczęto prowadzić od 1981 roku. Parafia zaś - częściowo wydzielona z terytorium parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku - została erygowana 17 stycznia 1982. 5 lutego 1982 ks. Jośko został mianowany proboszczem. Rozpoczął wówczas budowę kościoła w miejscu kaplicy pw. św. Jadwigi. Projekt architektoniczny kościoła opracował inż. Marian Skałkowski, prezbiterium zaś projektował artysta - plastyk Jacek Jędo. Kościół został poświęcony 7 października 1985 przez bpa Damiana Zimonia. 27 maja 1986 poświęcono trzy dzwony, które otrzymały imiona: św. Jadwigi , św. Józefa i św. Barbary. Jeden z nich został ofiarowany przez górników ze wspólnoty parafialnej.

15 czerwca 1988 zapoczątkowano budowę Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo. Placówka została poświęcona przez bpa Damiana Zimonia 1 września 1990. Ks. Jośko zmarł 7 lutego 1997 i został pochowany na terenie parafii. Nowy proboszcz ks. Franciszek Skórkiewicz wyposażył dolny kościół, wymienił dach i okna oraz przeprowadził dwukrotne malowanie kościoła. W 2007 roku ks. Marek Bernacki został wyznaczony na budowniczego nowego kościoła na terenie należącym do parafii św. Jadwigi. Nowy kościół nosi wezwanie MB Częstochowskiej.

Stowarzyszenia działające na terenie parafii

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku, WD 1982, nr 1, s. 28-29; A. Burda, Dobra nowina na Nowinach. Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku, GN 2002, nr 49, (dodatek katowicki), s. 28; H. Jośko, Budowa kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku a rozwój wspólnoty parafialnej. Rybnik 1988; M. Sarapkiewicz, Drzwi otwarte dla każdego, "Tygodnik rybnicki" 2012, nr 13 (281), s. 9.