Sałuża Franciszek

Z e-ncyklopedia

Sałuża Franciszek (1926-1995), proboszcz w Nakle Śląskim

Urodził się 1 maja 1926 w Chorzowie w rodzinie urzędnika kolejowego Franciszka i Anny z d. Horoba. W czasie wojny, w 1940 roku, jako 14-letniego młodzieńca wywieziono go na roboty do Niemiec. Po powrocie, w latach 1941-1944 jako uczeń otrzymał zatrudnienie w magistracie w Dziedzicach k. Bielska, gdzie potem pracował jako urzędnik finansowy. Równocześnie uczęszczał do szkoły zawodowej handlowej w Bielsku. Po wojnie wrócił do rodzinnego Chorzowa i zdobył maturę w Gimnazjum i Liceum Administracyjno-Handlowym w Chorzowie (1948). Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1953 w kolegiacie Wszystkich Świętych w Krakowie z rąk bpa F. Jopa.

Pierwszymi jego duszpasterskimi placówkami były wakacyjne zastępstwa w parafiach: św. Jadwigi w Chorzowie i św. Marii Magdaleny w Cieszynie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Następnie był wikariuszem (1953-1954) w parafii św. Teresy w Chwałowicach i równocześnie do 4 grudnia 1953 w parafii Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. Następnie odbył kurs duszpasterski (8 lutego - 31 czerwca 1954) w Instytucie Teologicznym dla księży, w czasie którego dojeżdżał z posługą duszpasterską do parafii św. Krzyża w Siemianowicach Śląskich. Po ukończeniu kursu pełnił zastępstwa wakacyjne w parafiach: NMP Wspomożycielki Wiernych w Katowicach- Wełnowcu i Jankowicach Rybnickich. Kolejne miejsca jego kapłańskiej posługi jako wikariusza to parafie: św. Michała Archanioła w Michałkowicach (1954-1957), NSPJ w Mysłowicach (1957-1959), NSPJ w Boguszowicach (1959-1962), św. Cyryla i Metodego w Knurowie (1962-1963) i św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (1963-1964). Równocześnie z wikariatem w Mysłowicach łączył funkcję katechety (1957-1959) w tamtejszych szkołach zawodowych: górniczej i zasadniczej.

Pierwszą jego samodzielną placówką duszpasterską był rektorat kościoła pw. św. Józefa w Tarnowskich Górach (1964-1970). Biskup katowicki dnia 17 lipca 1970 zgłosił do władz wojewódzkich w Katowicach plany jego nominacji na probostwo parafii NSPJ w Nakle Śląskim. Ze względu na początkowe zastrzeżenia władz państwowych, mianowano go (20 sierpnia 1970) najpierw rektorem ekonomem tej parafii. Dopiero po ponownej interwencji ordynariusza u władz wojewódzkich 6 listopada 1971 ustanowiony został proboszczem. Pozostawał nim przez 20 lat aż do przejścia na emeryturę. W związku z postępującą chorobą i stopniową utratą wzroku zwrócił się do bpa D. Zimonia z prośbą o zamianę modlitwy brewiarzowej na różańcową. 6 grudnia 1990 ze względu na pogarszający się stan zdrowia (zwłaszcza wzrok) poprosił o adiutora i 7 czerwca 1991 na własną prośbę przeszedł na emeryturę. Będąc ma emeryturze zamieszkiwał w zbudowanym przez siebie domu katechetycznym w Nakle Śląskim, gdzie po długotrwałej chorobie zmarł 18 listopada 1995. Jego pogrzeb odbył się 22 listopada. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Franciszka Sałuży; Schematyzm (1970-1993); J. Krętosz, Nekrolog, WA 1995, nr 11, s. 509-510; GN 1995, nr 50, s. 12.