Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach

Z e-ncyklopedia
Chwalowice001.jpg
Chwalowice002.jpg
Ludwik i Zelia Martinowie

Historia

Najwcześniejsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1305 roku. Chwałowice od początku swojego istnienia należały do parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. W 1899 roku osada została przyłączona do Jankowic Rybnickich. Nieco wcześniej, bo w 1895 roku na terenie miejscowości zbudowano kapliczkę ku czci Matki Bożej.

Nowo powstała kopalnia na terenie miejscowości zaczęła przyciągać robotników i w związku z tym liczba mieszkańców zaczęła szybko rosnąć. Dlatego duchowieństwo rybnickie rozpoczęło regularne duszpasterstwo najpierw w kopalnianej cechowni, a następnie w powiększonej kaplicy Matki Bożej. Parafia została erygowana 1 sierpnia 1925. Warto nadmienić, że 3 miesiące wcześniej, 21 kwietnia 1925, Chwałowice odwiedził bp August Hlond. Obecny kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus - według projektu wykonanego w Przedsiębiorstwie Budowlanym J. Rossola z Rybnika - wzniesiono w latach 1926-1928. Poświęcenia dokonał 7 października 1928 ks. infułat Wilhelm Kasperlik. Autorem wystroju wnętrza z lat 1964-1965, dostosowanego do odnowionej liturgii posoborowej, jest Zygmunt Brachmański, a wizerunek św. Teresy od Dzieciątka Jezus w ołtarzu głównym jest pędzla Feliksa Łatko. W drzwiach wejściowych znajduje się witraż, przypominający peregrynację relikwii patronki kościoła w 2016 roku.

W 1964 roku kaplica Matki Bożej Różańcowej została zajęta przez kościół polskokatolicki. 21 stycznia 1992 Urząd Miasta Rybnika przekazał ją z powrotem wspólnocie rzymskokatolickiej w Chwałowicach. Od 1991 roku na terenie parafii istnieje Dom Parafialny z pomieszczeniami rekolekcyjnymi. W 1996 roku wybudowano kaplicę pogrzebową. Od 1998 roku parafia posiada Dom Rekolekcyjny „Emaus" w Koniakowie. 3 kwietnia 2005 abp Damian Zimoń ustanowił kościół parafialny w Chwałowicach sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

W parafii ukazuje się pismo parafialne W sercu Kościoła . Wydawany jest również kalendarz o treściach terezjańskich. Od 2000 roku wspólnota organizuje na terenie Rybnika akcje ewangelizacyjne pod nazwą Marsz dla Jezusa.

25 sierpnia 2023 Chwałowice znalazły się na trasie peregrynacji po Polsce relikwii św. Teresy z Lisieux z okazji obchodów 150. rocznicy urodzin i stulecia wyniesienia jej na ołtarze.

Stowarzyszenia działające na terenie parafii

Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie parafii

Proboszczowie

Bibliografia

Ustanowienie parafji Chwalowice, RAA 1925, nr 28, s. 150; Dekret ustanawiający sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach, WA 2005, nr 5, s. 273-274; W. Wróbel, Dzieje parafii Chwałowice w latach 1925-1939, Katowice 1987, mps Biblioteka WTL UŚ; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005, cz. 2, s. 657-658; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 województwo śląskie, cz. 1: diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 107; L. Makówka, Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba, Katowice 2008, s. 167-176; M. Sarapkiewicz, W sanktuarium u świętej Tereski, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 29 (297), s. 15; [1], (dostęp: 9.11.2018); Gość Niedzielny, 16 października 2022, nr 41/1591, Archidiecezja katowicka, s. VI-VII