Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Chwalowice001.jpg
Chwalowice002.jpg
Ludwik i Zelia Martinowie

Historia

Najwcześniejsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1305 roku. Chwałowice od początku swojego istnienia należały do parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. W 1899 roku osada została przyłączona do Jankowic Rybnickich. Nieco wcześniej, bo w 1895 roku na terenie miejscowości zbudowano kapliczkę ku czci Matki Bożej.

Nowo powstała kopalnia na terenie miejscowości zaczęła przyciągać robotników i w związku z tym liczba mieszkańców zaczęła szybko rosnąć. Dlatego duchowieństwo rybnickie rozpoczęło regularne duszpasterstwo najpierw w kopalnianej cechowni, a następnie w powiększonej kaplicy Matki Bożej. Parafia została erygowana 1 sierpnia 1925. Warto nadmienić, że 3 miesiące wcześniej, 21 kwietnia 1925, Chwałowice odwiedził bp August Hlond. Obecny kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus - według projektu wykonanego w Przedsiębiorstwie Budowlanym J. Rossola z Rybnika - wzniesiono w latach 1926-1928. Poświęcenia dokonał 7 października 1928 ks. infułat Wilhelm Kasperlik. Autorem wystroju wnętrza z lat 1964-1965, dostosowanego do odnowionej liturgii posoborowej, jest Zygmunt Brachmański, a wizerunek św. Teresy od Dzieciątka Jezus w ołtarzu głównym jest pędzla Feliksa Łatko. W drzwiach wejściowych znajduje się witraż, przypominający peregrynację relikwii patronki kościoła w 2016 roku.

W 1964 roku kaplica Matki Bożej Różańcowej została zajęta przez kościół polskokatolicki. 21 stycznia 1992 Urząd Miasta Rybnika przekazał ją z powrotem wspólnocie rzymskokatolickiej w Chwałowicach. Od 1991 roku na terenie parafii istnieje Dom Parafialny z pomieszczeniami rekolekcyjnymi. W 1996 roku wybudowano kaplicę pogrzebową. Od 1998 roku parafia posiada Dom Rekolekcyjny „Emaus" w Koniakowie. 3 kwietnia 2005 abp Damian Zimoń ustanowił kościół parafialny w Chwałowicach sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

W parafii ukazuje się pismo parafialne W sercu Kościoła . Wydawany jest również kalendarz o treściach terezjańskich. Od 2000 roku wspólnota organizuje na terenie Rybnika akcje ewangelizacyjne pod nazwą Marsz dla Jezusa.

Stowarzyszenia działające na terenie parafii

Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie parafii

Proboszczowie

Bibliografia

Ustanowienie parafji Chwalowice, RAA 1925, nr 28, s. 150; Dekret ustanawiający sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach, WA 2005, nr 5, s. 273-274; W. Wróbel, Dzieje parafii Chwałowice w latach 1925-1939, Katowice 1987, mps Biblioteka WTL UŚ; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005, cz. 2, s. 657-658; Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, t. 3 województwo śląskie, cz. 1: diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, opr. P. Nadolski, Katowice 2008, s. 107; L. Makówka, Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba, Katowice 2008, s. 167-176; M. Sarapkiewicz, W sanktuarium u świętej Tereski, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 29 (297), s. 15; [1], (dostęp: 9.11.2018); Gość Niedzielny, 16 października 2022, nr 41/1591, Archidiecezja katowicka, s. VI-VII