Pośpiech Paweł

Z e-ncyklopedia

Pośpiech Paweł (1878-1922), działacz społeczny, poseł na Sejm RP

Urodził się 22 stycznia 1878 w Kokoszycach niedaleko Wodzisławia Śląskiego. Nie tylko przez rodziców, ale także przez księży-Polaków - proboszcza ks. Skwarę i ks. Jana Studzieńskiego - został wychowany w duchu polskim.

Po zakończeniu edukacji w szkole powszechnej i gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Należał już wówczas do tajnej organizacji młodzieży polskiej "Zet", której członkami byli m.in. Wojciech Korfanty i Jan Jakub Kowalczyk, późniejszy redaktor "Górnoślązaka".

Jako kapłan pracował w Prószkowie, Orzegowie, Krapkowicach, Chociebużu. Wszędzie tam był znany ze swojej patriotycznej działalności oraz z zakładania chórów i kółek polskich. Był jednym ze współzałożycieli Związku Śląskich Kół Śpiewaczych na Śląsku. Był także aktywnym publicystą. Pisał do "Gazety Ludowej" stworzonej przez Zygmunta Seydę i Józefa Rostka. W 1913 roku został redaktorem i głównym udziałowcem "Górnoślązaka".

W lutym 1912 został posłem do parlamentu niemieckiego. W tym czasie w pełni poświęcił się działalności społecznej. Służbowo i nie tylko wiele podróżował po swoim okręgu wyborczym. Na ten czas został zwolniony z duszpasterstwa. Podczas przemówień i dyskusji w parlamencie bronił praw śląskiego ludu do posługiwania się polską mową.

W grudniu 1918 roku został członkiem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Jako poseł górnośląski zasiadał w Sejmie Ustawodawczym RP. Fala niepowodzeń, która dotknęła go podczas swej niedługiej działalności w Sejmie Rzeczpospolitej - brak reakcji na wnioski składane w sprawie ekscesów niemieckich bojówek nacjonalistycznych terroryzujących śląską ludność śląską - stała się przyczyną załamania psychicznego i skłoniła go do rezygnacji z mandatu poselskiego. Niebawem sprzedał także "Gazetę Ludową" i wycofał się na stałe z aktywnego życia polityczno-społecznego. Do końca życia przebywał w klasztorze Sióstr Miłosierdzia w Pszczynie, gdzie zmarł 26 marca 1922. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia:

A. Kornecki, Paweł Pośpiech, [w:] Znani i nieznani Katowiczanie. Wybór sylwetek zasłużonych dla miasta, red. L. Szaraniec, Katowice 1980, s. 99-100; R. Hanke, Śląsk śpiewa. Dzieje polskiego śpiewactwa Górnego Śląska, Katowice 1991, s. 228-229; F. Maroń, Tematy górnośląskich konwentów dekanalnych w latach między kulturkampfem a pierwszą wojną światową (szkic faktograficzny), ŚSHT X (1977), s. 216; R. Kaczmarek, Pośpiech Paweł (hasło), Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej, s. 222.