Parafia św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Cieszowej

Z e-ncyklopedia
Cieszowa 31.jpg

Pierwsza informacja o Cieszowej pochodzi z 1305 roku. Właścicielami wioski byli baron Jan Fryderyk von Strachwitz und Gross-Zauche i baronowa Zofia Elżbieta von Frankenberg und Proschlitz. Przyczynili się oni do postawienia drewnianego kościoła katolickiego.

Kościół

Cieszowa należała do parafii w Sadowie. Około 1520 roku powstał obok kaplicy cmentarz. W protokole wizytacyjnym z 1679 roku została wspomniana kaplica pw. św. Marcina, która miała istnieć w Cieszowej już w XIII wieku. Pierwszy kościół został zbudowany przez protestanckich właścicieli wsi w 1598 roku. Była to budowla drewniana, bez jakichkolwiek ozdób i wieży. Kolejny kościół został wzniesiony w 1751 roku. Kościół jest orientowany; znajdują się w nim trzy ołtarze pochodzące z XVIII wieku. Pod zakrystią były usytuowane grobowce właścicieli Cieszowej. W 1960 roku ich prochy usunięto i pochowano na cmentarzu. W tym samym roku kościół w Cieszowej został ustanowiony kościołem rektorskim przez biskupa katowickiego, a w 1961 roku kościołem filialnym parafii Sadów. 25 maja 1980 dekretem bpa Herberta Bednorza erygowano parafię. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Parafia posiada cmentarz. Na terenie parafii znajduje się także cmentarz żydowski. Parafia posiadała dwa dzwony z końca XVI wieku, które w 1942 roku zostały przeznaczone na cele wojenne. Pozostała tylko sygnaturka z 1763 roku, odlana przez wrocławskiego odlewnika Jana Ferstnera.

Wyposażenie kościoła to w większości przedmioty późnobarokowe pochodzące z XVIII wieku, z czasów budowy kościoła wzniesionego w 1751 roku. W kościele znajdują się dwa ołtarze boczne, obraz św. Marcina (znajdował się dawniej w ołtarzu głównym). W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby św. Nepomucena i św. Walentego. W kościele znajduje się także płaskorzeźba przedstawiająca grupę świętych ze sceny Wniebowzięcia.

Proboszczowie

Bibliografia

[1] [27.04.2012]; [2] [27.04.2012]; Rocznik Diecezji Gliwickiej 2010; Protokół przekazania parafii rzymsko - katolickiej św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Cieszowej z dn. 1.07.2005; Dekret wizytacyjny z dn. 20.05.1996; Wizytacja mienia kościelnego z dn. 5.04.1984; Dekret wizytacyjny z dn. 9.04.1989.