Drosdz Antoni

Z e-ncyklopedia

Drosdz Antoni (1941-), proboszcz w Cieszowej i Leszczynach

Urodził się 3 marca 1941 w Krzyżowicach, w górniczej rodzinie Henryka i Marii. Ukończył Szkołę Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach. W 1959 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie , równocześnie odbywając 2-letnią służbę wojskową w Hrubieszowie, Modlinie i Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1966. Posługę wikariacką pełnił w parafiach: w Wodzisławiu Śląskim, Goduli, Katowicach, Bielsku-Białej i w Świętochłowicach-Lipinach. W 1980 roku uzyskał magisterium na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1982-1987 był proboszczem w parafii św. Marcina w Cieszowej, niedaleko Lublińca.

W 1987 roku przejął probostwo w Leszczynach. W dekanacie Dębieńsko początkowo pełnił funkcję duszpasterza rodzin, a w 2000 roku został jego dziekanem. W rok później za zasługi dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny został uhonorowany nagrodą "Karolinki". Od 2006 roku przebywa na emeryturze.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 578; Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2005, s. 205; Schematyzm 2009, s. 300; (-), Karolinki 2001, "Kurier" 2002, nr 132, s. 4; E. Siwczak, Gospodarskim okiem, "Nowiny" 2002, nr 6, s. 6.