Mazanek Mieczysław

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mazanek Mieczysław (1914-1988), proboszcz w Haźlachu

Urodził się 11 września 1914 w Przybradzu w powiecie wadowickim. Był synem kierownika szkoły Stanisława i Janiny z d. Probulska. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się krótko w gimnazjum w Wadowicach. Po przeprowadzeniu się razem z rodzicami do Czuchowa, kontynuował naukę w gimnazjum w Rybniku. W 1933 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji częstochowskiej w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1938 w Częstochowie z rąk bpa T. Kubiny.

Po święceniach jako wikariusz duszpasterzował w parafii Narodzenia NMP w Czastarach. W 1941 roku znalazł się na terenie rodzinnej diecezji katowickiej. W latach 1941-1944 pełnił obowiązki kapelana ss. miłosierdzia w Wiśle i pomagał w duszpasterstwie prowadzonym przy miejscowym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Od 1 lutego 1944 był krótko wikariuszem w parafii NSPJ w Boguszowicach. W latach 1944-1945 roku przez kilka miesięcy pracował w parafii św. Jana Chrzciciela w Brennej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), po czym powrócił do Boguszowic i jako wikariusz pracował tam do 1948 roku.

Następnie był wikariuszem w parafiach: św. Jana i Pawła w Dębie, Narodzenia NMP w Żyglinie i św. Marii Magdaleny w Bielszowicach. W 1950 roku zdał egzamin proboszczowski. Dwa lata później bp Adamski nadał mu prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. W listopadzie 1954 roku otrzymał nominację na administratora w parafii św. Bartłomieja w Haźlachu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W 1955 roku został inkardynowany do diecezji katowickiej. W czerwcu 1956 roku wikariusz kapitulny ks. J. Piskorz zatwierdził go oficjalnie na stanowisku proboszcza w Haźlachu. W 1962 roku przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Wiśle. Zmarł 3 marca 1988 w Wiśle.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Mieczysława Mazanka; Schematyzm 1947-1986; Represje wobec duchowieństwa, s. 130, 131.