Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żyglinie

Z e-ncyklopedia

Nazwa osady została umieszczona w dokumentach sporządzonych przez Jana Długosza. W aktach katowickiego Archiwum Państwowego znajduje się wzmianka o Żyglinie z 1539 roku. O istnieniu tutaj parafii wspomina dokument biskupa Pawła z Przemkowa z 1277 roku. Księgi metrykalne zgonów prowadzone są od 1809 roku, chrztów od 1816 roku, a ślubów od 1840 roku.

Kościół

Pierwszy kościół w Żyglinie był drewniany. Według danych z 1665 roku był bardzo zniszczony i wymagał gruntownego remontu. W takim stanie przetrwał do listopada 1700 roku, kiedy to spalił się podczas pożaru. W 1703 roku na jego miejscu wybudowano następny kościółek drewniany, któremu ze względu na niewielkie rozmiary nadano nazwę kaplicy. Po 130 latach użytkowania kościółek uległ zniszczeniu. Hrabia Henckel von Donnersmarck w piśmie do Rejencji Opolskiej napisał, że polecił zamknąć kościół żygliński, gdyż zagrażał bezpieczeństwu. Od tego momentu wszystkie nabożeństwa odbywały się w kościele w Miasteczku Śląskim. Pięć lat później powstał nowy kościół, masywny i murowany. Kościół otrzymał wezwanie Narodzenia NMP. Jego poświęcenie nastąpiło 24 listopada 1849. Wieża pochodzi z 1873 roku. Po gruntownej restauracji i modernizacji przeprowadzonej w latach 1979-1982, kościół został konsekrowany 8 listopada 1982 przez bpa Herberta Bednorza. W latach 2000-2002 przeprowadzono prace remontowo-rekonstrukcyjne wnętrza kościoła. Odnowione ołtarze poświęcił bp Gerard Kusz 21 maja 2003. W 2006 roku odnowiono wieżę i elewację kościoła, a w latach 2010-2012 między kościołem a cmentarzem zbudowano nową kaplicę przedpogrzebową i wytyczono nową drogę na cmentarz.

Proboszczowie

Nie są znane nazwiska pierwszych proboszczów parafii żyglińskiej. Pełną listę nazwisk można podać dopiero od 1653 roku.

Bibliografia

H. Jeziorski, Kościoły i parafie rzymskokatolickie na ziemi tarnogórskiej, Tarnowskie Góry 2006, s. 144–148; Tenże, Z historii żyglińskiej parafii, GN 1994, nr 29 (dodatek gliwicki); Kronika parafii Żyglin; Rocznik Diecezji Gliwickiej 2002, s. 529; Knossalla, Das Dekanat Beuthen... s. 614; L. Musioł, Parafia żyglińska...